Læs Genvej til Europas årsrapport 2017-2018

21. september 2018

Genvej til Europa har været en del af en ambitiøs kulturindsats i Region Midtjylland, og årsrapporten fortæller om en overgangsfase fra et succesrigt europæisk kulturbysår til et spirende europæisk kulturregionssamarbejde mellem regionen og Midtjyllands 19 kommuner.

Genvej til Europa, som er et samarbejde mellem Central Denmark EU Office, Europæisk Kulturregion og Region Midtjylland og finansieret heraf, er vedkommende for kulturchefer og -konsulenter, kulturinstitutioner og andre kulturaktører i Midtjylland.

Vi arbejder for at sikre EU-finansiering af midtjyske kulturprojekter og bidrager til projektudvikling, kompetenceudvikling samt synlighed og interessevaretagelse i Europa, hvilket du kan læse mere om i rapporten.

Vores vision er, at midtjyske kulturinstitutioner skal være attraktive overfor europæiske samarbejdspartnere for at løfte Midtjylland som en europæisk, anerkendt og dynamisk kulturregion.

Samtidig er vores mission, at klæde midtjyske kulturinstitutioner på til at arbejde europæisk og gøre dem i stand til at navigere i et europæisk landskab af projekter, netværk, kompetenceudvikling og synlighed.

Du kan læse hele rapporten her