God historie

Ledelsen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet på besøg i Bruxelles

9. november 2022

Med dekan Kristian Pedersen i spidsen har ledelsen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet (AU NAT) netop været i Bruxelles i to dage. Besøget har budt møder med en stribe kernemedarbejdere i Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation (DG RTD) og har fokuseret på de mange muligheder i Horizon Europe, der er EU’s store rammeprogram for forskning og innovation. 

Ledelsen for AU NAT på besøg i Bruxelles.

At hele ledelsen af AU NAT kommer til Bruxelles med dekan Kristian Pedersen i spidsen,  understreger vigtigheden af møderne:  

  • Vores møderække har givet os mulighed for at komme et spadestik dybere i vores forståelse af Horizon Europe og de mekanismer, som programmet opererer efter, men mindst lige så vigtigt er det, at vi  har fået lov til personligt at give Kommissionen nogle af vores betragtninger på Horizon Europe, der jo står over for sin midtvejsevaluering, lyder det fra Kristian Pedersen. 

Program kom vidt omkring 

Mødeprogrammet nåede omkring flere delelementer i det store – og ofte komplekse – Horizon Europe-program. Blandt andet var der møder med både det europæiske forskningsråd (ERC) og det europæiske innovationsråd (EIC) samt møder omkring Horizon Europe’s missioner og partnerskaber.

Der blev også tid til at tale med forskningsrådene fra nøglelande som UK og Schweiz, som desværre fortsat står uden for Horizon Europe, men som forbliver centrale samarbejdspartnere for AU.  

Vores møderække har givet os mulighed for at komme et spadestik dybere i vores forståelse af Horizon Europe og de mekanismer, som programmet opererer efter, men mindst lige så vigtigt er det, at vi  har fået lov til personligt at give Kommissionen nogle af vores betragtninger på Horizon Europe, der jo står over for sin midtvejsevaluering – Kristian Pedersen, dekan, AU NAT

Opfølgning på Open Science-dagsordenen 

Under de relevante dele af programmet blev der desuden fulgt op på den tur til Bruxelles, som AU NAT havde sammen med Novo Nordisk Fonden i begyndelsen af september omkring Open Innovation in Science – en dagsorden, som AU fortsat forfølger og prioriterer.  

Deltagere på turen

Med på turen var foruden dekan Kristian Pedersen også:  

Vicedekan David Lundbek Egholm,
Vicedekan Kristine Kilså,
Birgit Schiøtt, leder af Institut for Kemi,
Erik Østergaard Jensen, leder af Institut for Molekylær Biologi og Genetik,
Hans Brix, leder af Institut for Biologi, Jacob Schach Møller, leder af Institut for Matematik,
Jan Piotrowski, leder af Institut for Geoscience,
Kaj Grønbæk, leder af Institut for Computer Science,
Rasmus Kerrn-Jespersen, kommunikationsrådgiver,
Søren Klit Lindegaard, rådgiver for dekanen,
Thomas Vosegaard, leder af iNANO, Interdisciplinært Nanoscience Center, og 
Ulrik Ingerselv Uggerhøj, leder af Institut for Fysik og Astronomi.  

CDEU forberedte mødeprogram og briefing

CDEU’s medarbejdere Mathilde Dam og Lina Christensen fungerer som AU’s repræsentanter i Bruxelles, og de to havde i forbindelse med AU NAT-ledelsens tur sammensat og forberedt mødeprogrammet inklusive relevant briefing til deltagerkredsen. Mathilde og Lina deltog desuden i hele mødeprogrammet med henblik på at kunne bistå i AU’s opfølgning på møderne. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Mathilde Dam
EU-konsulent
Forskning og grøn omstilling