Aktuelt

Nemme kulturpenge at hente i de mindre EU-programmer

29. maj 2019

Som kulturaktør er der masser af gode grunde til at se mod Europa: Europæiske ansøgninger er geniale til at udvikle lokale projekter, så de bliver bedre og mere relevante for publikum og borgere, ligesom europæiske samarbejdspartnere hjælper med både at udvikle og kvalificere dine projekter – og så er der tilmed nemme penge at hente i støtte fra små EU-programmer.

Der findes en lang række af gennemskuelige og lettilgængelige EU-programmer, som søger at udvikle små udvekslingsprojekter. De har også en relativ høj succesrate i forhold til større og mere konkurrenceudsatte EU-programmer. Det er så at sige nemme penge at hente i disse EU-programmer, som blot venter på at modtage gode ansøgninger fra din organisation.

Ideelt for mange førstegangsansøgere

”EU har taget tyren ved hornene og har lanceret mere fleksible programmer, der er nemmere at gå til end de traditionelle. Der findes flere programmer, som giver mulighed for at udvikle små udvekslingsprojekter, hvilket er ideelt for mange førstegangsansøgere, ” fortæller Julie Sand Jørgensen, EU-rådgiver ved CDEU.

Herunder følger en liste over de mindre EU-programmer, som man som kulturorganisation med fordel kan se nærmere på.

Har du en god projektidé?

Uanset hvilken retning dine overvejelser går i, så er du meget velkommen til at tage fat i os fra Genvej til Europa og høre nærmere om programmer, muligheder, frister, krav, m.v.

Derfor: Har du en god idé og ønsker du at ansøge om EU-tilskud til dit næste projekt, så skriv til vores EU-konsulenter Julie Sand Jørgensen på JSJ@centraldenmark.eu og Lone Leth Larsen på LLL@centraldenmark.eu.

Du kan læse mere om Genvej til Europa her: https://centraldenmark.eu/eu-for-dig/team-suk/genvej-til-europa/

Det Europæiske Solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps er et nyt EU-initiativ for unge mellem 18 og 30 år. Formålet er at bringe unge sammen i et meningsfuldt, europæisk samarbejde gennem både frivillige og lønnede aktiviteter. Programmet blev oprettet i 2016 som et initiativ til at samle alle europæiske frivillighedsaktiviteter under en juridisk paraply. Fordi det er et nyoprettet program, så har programmet indtil videre kun modtaget få ansøgninger.

Det Europæiske Solidaritetskorps giver blandt andet mulighed for at få en gruppe unge frivillige fra f.eks. Spanien eller Tyskland kan komme til Danmark og hjælpe til ved et event i alt fra to uger og op til to måneder. En anden mulighed kan også være, at en enkelt frivillig person fra at et andet land opnår erfaring og udvikler personlige og professionelle kompetencer ved et ophold i en dansk musikcafé eller en anden kulturorganisation i en periode på to til 12 måneder.

Programmet har tre frister årligt, så hvis ikke det lykkedes at opnå tilskud i første omgang, er der mulighed for at rette op på sin ansøgning og sende ind igen senere.

Bliv klogere
Du kan læse mere om Det Europæiske Solidaritetskorps på Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFM) og se flere muligheder her: https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/det-europaeiske-solidaritetskorps/det-europaeiske-solidaritetskorps

Europa for Borgerne

Europa for Borgerne er et program for små mobilitetsprojekter, der skal styrke forholdet mellem mennesker i Europa. Programmet arbejder både med erindring om, hvad der er sket, særligt i det 20. århundrede, men også om demokrati generelt. I Danmark har vi en rig demokratisk tradition, og det er ærgerligt, hvis ikke vi formår at bruge og udbrede den viden, vi har i Danmark og blive klogere på, hvad de gør andre steder i Europa.

Tilskud ved dette program bygger blandt andet på antallet af deltagende personer og aktiviteter, så det er et ideelt program for en kommune til at inddrage skoleklasser i projekter, der bygger på udveksling mellem to eller tre europæiske byer.

Bliv klogere

Du kan læse mere om Europa for Borgerne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og finde flere muligheder her: https://slks.dk/tilskud/eu-stoette/europa-for-borgerne/

Erasmus+ mobilitet

Erasmus+ programmet giver mulighed for, at undervisere, medarbejdere, studerende og lærlinge kan enten undervise, kompetenceudvikles, studere eller tage praktik i udlandet. Der kan blandt andet søges tilskud til rejser og organisering.

Fristerne for de fleste af disse typer af delprogrammer er to gange årligt, så der er rig mulighed for at prøve igen, hvis det ikke i første omgang lykkes at opnå tilskud til dit projekt.

Programmet giver blandt andet mulighed for, at en medarbejder i en virksomhed kan undervise på en skole i udlandet, ligesom undervisere i folkeskoler og dagtilbud via Erasmus+ kan deltage i kompetenceudviklende aktiviteter over grænsen sammen med ligesindede. En tredje mulighed kan også være, at sprogundervisere kommer på jobshadowing for at se, hvordan man underviser flygtninge i andre lande, f.eks. Italien.

Bliv klogere
Du kan læse mere om dine muligheder på UFM her: https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/velkommen-til-erasmus

Erasmus+ sport

Erasmus+ sport giver mulighed for, at kommuner, græsrodsorganisationer og NGO´er kan udvikle projekter inden for sports- og idrætsområdet. Projekterne kan blandt andet omhandle bekæmpelse af doping eller match fixing, ligesom der kan være tale om et uddannelsesprojekt, som behandler racisme og intolerance i sport.

Programmet udmeldte sidste år i Bruxelles på Erasmus+ Sport Info Day, at det ligger inde med et stort overskud af penge, som mangler at blive delt ud, fordi programmet ikke har opnået så mange ansøgninger som forventet. Så det er blot med at komme i gang, hvis du ønsker tilskud til dit næste sportsprojekt.

Bliv klogere
Du kan læse mere om Erasmus+ sport på Europa-Kommissionens hjemmeside: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en