Aktuelt

Over 26 milliarder euro til uddannelses- og kulturområdet i nyt Erasmus+program

15. april 2021

EU’s nye Erasmus+program er netop blevet lanceret. Det gælder for perioden 2021-2027, og budgettet er med sine 26,2 mia. euro næsten fordoblet i sammenligning med det tidligere program. Det giver jer som uddannelses- og kulturaktører ekstra gode muligheder for støtte.

Erasmus+ er EU’s succesfulde uddannelsesprogram, som støtter og styrker europæisk uddannelsessamarbejde og udvikling. Det nye program har fået et budget på svimlende 26,2 mia euro, og det er dermed næsten dobbelt så stort som de 14,7 mia. euro, der var på programmets budget for perioden 2014-2020:

Det nye Erasmus+program er mere inkluderende, digitalt og grønt, og dermed er der også lagt op til, at projekter og samarbejder i Erasmus+programmet skal hjælpe med at løfte EU’s store ambitioner

  • Det er jo helt fantastiske nyheder for vores uddannelses- og kulturaktører, at EU nu investerer så massivt i Erasmus+programmet. Det bekræfter med al tydelighed, hvor vigtigt EU mener, at internationale uddannelsessamarbejder og -mobilitetsprojekter er, fortæller CDEU’s uddannelseskonsulent, Elena Nielsen, inden hun fortsætter:
  • Det nye Erasmus+program er mere inkluderende, digitalt og grønt, og dermed er der også lagt op til, at projekter og samarbejder i Erasmus+programmet skal hjælpe med at løfte EU’s store ambitioner på det grønne og det digitale område.

33,9 mio. euro kan søges i år – Kom med til vores online lancering

med programmet. De mange millioner kan søges af aktører inden for uddannelses- og kultursektoren til  både international mobilitet, uddannelsessamarbejder og projekter over grænser, og CDEU står selvfølgelig klar til at hjælpe i processen.

  • Man er altid velkommen til at tage fat i vores uddannelsesteam, hvis man vil høre nærmere om mulighederne i Erasmus+. Er man nysgerrig, er det også helt oplagt at deltage i vores online lancering af Erasmus+programmet, som vi den 21. april 2021 fra 13.00 til 15.00 afholder sammen med to af de øvrige danske, regionale kontorer i Bruxelles, forklarer Elena Nielsen.

Læs meget mere om den online lancering og tilmeld dig her.

Baggrund for Erasmus+ 2021-2027

Ambitionen er at få flere til at deltage i europæiske mobiliteter, transnationale projekter og fremme et fælleseuropæisk uddannelsesområde. Ligeledes skal programmet bidrage til at skabe et mere grønt og digitalt Europa for alle.

Evolution, not revolution

I det nye Erasmus+ program vil der være et stærkt fokus på at sikre en højere grad af inklusion, hvor man ønsker, at flere deltager i programmet, men programmet skal også kunne nå ud til mennesker fra alle sociale baggrunde og inkludere befolkningsgrupper med begrænsede muligheder. Ligeledes skal programmet understøtte og udvikle brugen af digitale redskaber samt udvikle og afprøve nye virtuelle læringsmoduler som supplement til fysisk mobilitet, der vil give flere mulighed for at få et internationalt element i deres uddannelse.

Desuden vil programmet støtte projekter, der øger miljø- og klimabevidstheden og udvikle en mere bæredygtig internationalisering. Til det har programmet defineret en række klimaprioriteter, som særligt partnerskabsprojekterne kan adressere, men der vil også være mulighed for aktivt at vælge klimavenlige rejser ifm. projekter og mobiliteter.

Som noget nyt vil indkaldelserne fra i år være tilgængelige på Europa-Kommissionens portal ’Funding and Tender Portal’, hvor der også er mulighed for at søge partnere.

Visse indkaldelser vil fortsat skulle ansøges ved Styrelsen for Uddannelse og Forskning. I kan se deres informationsarrangementer på siden her.

Bliv inspireret af andres erfaringer

I kan læse nærmere om en dansk landbrugsskole, der tidligere har været med i et Erasmus+ samarbejdsprojekt, på linket her, og I kan læse om et dansk gymnasium, som tog del i et udvekslingsprojekt under Erasmus+, her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA