Gode historier

RETHINK Folk Music får midler fra Erasmus Plus-programmet

6. juni 2016

Rethink Folk Music er et projekt, der har til hensigt at gentænke og gendigte folkemusikken ved at anvende historisk materiale fra Midtjylland i nutidige rammer. Projektet har netop fået bevilliget støtte fra Erasmus Plus’ mobilitetspulje på mere end 675.000 kr.

Hvad skal midlerne bruges til?

Midlerne skal bruges til, at musikskolelærere og –elever fra Midtjylland kan rejse mellem deres partnere i Umeå (Sverige), Riga og Cesis (Letland), Ås, Verdal og Hammerfest (Norge), Olesinica (Polen) og Baud i Frankrig.

Meningen er, at der lokalt skal skabes samarbejde med lokale arkiver/museer, så musikskoleleverne kan søge information om deres lokale folkemusikarv. De skal så sammen med andre elever fra de øvrige musikskoler udveksle disse melodier og dermed lære den europæiske kulturarv at kende inden for folkemusikken. Lærerne får netværk og læring om nye metoder, og det hele afprøves på forskellige festivaler bl.a. i Umeå og med det store brag på Himmelbjerget i 2017 i forbindelse med kulturhovedstaden Aarhus 2017s program.

Mere information

Du kan her læse mere om Genvej til Europa, som skal være med til at sikre en international dimension i det midtjyske kulturliv.