Direktørens klumme

Sommerklumme: Tak for et forrygende første halvår i visionspraktikkens navn

30. juni 2023

Ferien er lige om hjørnet, men inden vi helt forlader hæve-sænkebordene for at begive os ud i sommerlandet, vil jeg gerne kigge tilbage på årets første seks måneder. De har nemlig været kendetegnet af en stadigt stigende interesse fra vores aktørers side, når det kommer til at arbejde med det internationale, hvilket både har ledt til massevis af besøg i Bruxelles, et stort engagement i EU-projekter og – som noget nyt – også en lyst til at lære om EU-projektledelse.

Alt sammen går det godt i spænd med vores nye strategi, Visionspraktiker, og herunder vil jeg give nogle eksempler på, hvordan vores nydefinerede rolle og ambition har hjulpet os med at understøtte vores aktører i deres internationale arbejde gennem årets første seks måneder.

CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, under et af forårets mange oplæg for vores midtjyske aktører

Jeg sætter stor pris på vores nye strategi, ’Visionspraktiker’, der blev vedtaget tidligere på året. Den har nemlig hjulpet os med at sætte ord på, hvad det er, vi hjælper med at skabe, når vi bygger bro fra Midtjylland til EU og den anden vej rundt.

Ny ambition: Europæisk vision, lokal værdi. Lokal vision, europæisk værdi

Navnet på den nye strategi, Visionspraktiker, refererer således til den rolle, som CDEU spiller, og til rollen knytter sig ambitionen ’Europæisk vision, lokal værdi. Lokal vision, europæisk værdi.’

Et eksempel på ’Europæisk vision, lokal værdi’ fra de seneste seks måneder er den officielle start på arbejdet med LIFE ACT – her er Region Midtjylland og en lang række midtjyske kommuner med i et landsdækkende konsortium, der arbejder benhårdt for at hente værdi af de grønne, europæiske visioner ved at ville søge om EU-støtte til at implementere de danske klimahandlingsplaner. Et eksempel på ’Lokal vision, europæisk værdi’ var, da RenoSyd i foråret inspirerede Europa i nye måder at håndtere affald på.

Studieture både hentede viden fra og gav viden til EU-systemet

Ambitionen fra strategien er ligeledes gået igen, hver gang vi har budt velkommen til de mange aktører, der i løbet af årets første seks måneder har prioriteret at tage til Bruxelles.

Aktørerne er nemlig kommet af flere årsager: Både for at lære nærmere om EU’s mange muligheder, så de senere kan søge EU-funding til at løse udfordringer derhjemme – som for eksempel Lemvig Vand, der ved at se mod EU søger at spare borgerne penge – men også for at give værdi den anden vej, som det var tilfældet, da Aarhus Universitet i foråret dannede fælles front med de øvrige, danske universiteter for at give Europa-Kommissionen input til bedre løsninger inden for den bæredygtige fødevare- og landbrugssektor.

Imponerende engagement i forhold til EU-projektarbejde 

Når jeg er i gang med tilbageblikket på det seneste halvår, så er der et andet element, der står lysende klart, nemlig lysten blandt vores aktører til at engagere sig i EU-projekter.

VIA University College er med vores hjælp kommet med som leder af TEACH4SD-projektet, der med 37 mio. kr. fra EU vil styrke undervisere i bæredygtig udvikling på tværs af landegrænser, og gennem vinteren og foråret har vi hjulpet vores aktører med at indsende en længere række af ansøgninger til EU’s programmer. En af de større er ansøgningen Silver Zone, som med 25 partnere fra 12 lande og Aarhus Kommune som lead partner ansøger EU om knapt 20 mio. kr. til at udvikle forebyggende sundhedsløsninger, der på sigt skal give sundere ældre med færre kroniske sygdomme.

Stor interesse for at lære om EU-projektledelse

Hvor studieture og EU-projekter er velkendte aktiviteter, så har vi også været virkelig glade for at se, at vores aktører tog så varmt imod et helt nyt initiativ fra vores side – nemlig PM², et kursus i projektledelse, som vi i samarbejde med European Academy afholdt tidligere på måneden, og som der var høj tilfredshed med blandt deltagerne.

Jeg er imponeret over, at hele 23 deltagere fra hele Midtjylland prioriterede at deltage sammen med over halvdelen af vores konsulenter her fra CDEU – det lover rigtig godt, og jeg glæder mig meget til at se, hvilke gode samarbejder og projekter, det kan lede til, når vi er retur efter sommeren.

På gensyn efter ferien

Indtil da vil jeg bare på vegne af alle os på CDEU sige tusind tak for det første halve år af 2023 og ønske alle vores aktører en rigtig skøn sommer. Vi ser frem til at arbejde sammen med jer igen efter ferien.

De bedste hilsner,

Lars Holte Nielsen,
Direktør, CDEU

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør