God historie

Uddannelsesdag sætter fokus på konsortiedannelse og borgerinddragelse

25. juni 2019

Aarhus Universitet og CDEU har netop afholdt en uddannelsesdag om konsortiedannelse og borgerinddragelse. For skal man som forsker gøre sig håb om EU-støtte i nogle af de udfordringsdrevne indkaldelser under Horizon 2020 og snart under Horizon Europe, så er et stærkt konsortium en forudsætning. Ofte er der eksplicitte krav om involvering af borgere og brugere fra Kommissionen, men selv når det ikke er tilfældet, kan involvering af disse grupper være helt afgørende for projektets effekt og evne til at skabe forandring.

Fra venstre Rikke Edsjö fra CDEU, Knud Warming fra AU og Lina Christensen fra CDEU.

Den 12. juni havde Knud Warming fra Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitet sammen med en række af sine kolleger taget turen til Bruxelles – og det var der mange gode grunde til:

  • Det er jo et krav i mange af de indkaldelser, der kommer fra EU, at man har et stærkt og bredt konsortium bag sin ansøgning. Men især for unge forskere uden den store, internationale erfaring kan det være en udfordring. Der kan melde sig mange spørgsmål såsom: Hvordan kommer jeg i gang; hvor finder jeg de bedste samarbejdspartnere; er der nogle netværk, som jeg kan tappe ind i; skal jeg selv opbygge et konsortium; og er der nogle redskaber, som jeg kan bruge? Det er der mange, der står lidt famlende over for, fortæller Knud Warming.

Skal afklare Kommissionens forventninger

Usikkerheden kan også række ud over forskernes egen rolle:

  • Der er også mange, der er lidt usikre på, hvad Kommissionen egentlig mener, når de bruger begreber som co-creation og citizen science. Så derfor er vi kommet for at blive klogere på, hvad der er Kommissionens vinkel på de her ting, fortæller Knud Warming.

Bare det at have et bredt netværk kan jo give ny inspiration til et forskningsprojekt. Der er mange gode eksempler på, at forskere netop er blevet inspireret til ny forskning via dialogen og samarbejdet både med andre forskningsmiljøer og med brugerne af ens forskningsresultater.

Giver perspektiv og ny inspiration

Det at indgå i et konsortium er imidlertid ikke kun et EU-krav – det er også en mulighed, som man som forsker med fordel kan vælge til, da det giver nye netværk og perspektiver på ens egen forskning:

  • Bare det at have et bredt netværk kan jo give ny inspiration til et forskningsprojekt. Der er mange gode eksempler på, at forskere netop er blevet inspireret til ny forskning via dialogen og samarbejdet både med andre forskningsmiljøer og med brugerne af ens forskningsresultater, siger Knud Warming.

Gør forskningen tilgængelig

Fra Kommissionens side er dagsordenen ligeledes tydelig:

– Kommissionen er meget optaget af, at forskningen henter sin legitimitet i et samspil med de værdier og behov, som vores samfund bygger på. Og det forudsætter, at man inddrager borgere og brugere, så forskningen bliver både mere tilgængelig og meningsfuld. Det er vigtigt – ikke mindst i en tid, hvor vi udfordres af fake news og miskreditering af forskningsbaseret viden. Som universitet kan vi derfor kun bakke op om den dagsorden, som Kommissionen ønsker at fremme, fortæller Knud Warming.

Det er jo lettere for os at møde folk fra Kommissionen ved at være i Bruxelles. Vi kan være heldige at invitere en enkelt eller to til Aarhus, men her møder vi 8-10 mennesker i løbet af en dag, så det er jo utrolig effektivt.

Viden i mere koncentreret form

Dette er den fjerde uddannelsesdag i Bruxelles, som CDEU har hjulpet AU med at arrangere inden for de seneste to år, og det er i denne artikel tidligere blevet fremhævet, hvordan det lille forum gjorde det lettere at stille de mere ’dumme’ spørgsmål. Knud Warming tilføjer, at det fortsat giver god mening at tage kolleger med til Bruxelles, da det også handler om at opnå viden i mere koncentreret form:

  • Ja, det giver god mening, for det er jo lettere for os at møde folk fra Kommissionen ved at være i Bruxelles. Vi kan være heldige at invitere en enkelt eller to til Aarhus, men her møder vi 8-10 mennesker i løbet af en dag, så det er jo utrolig effektivt, fortæller han.

Klogere på kollegernes arbejde

Desuden understreger han, at sådan en dag ikke kun giver god info og bedre netværk i Bruxelles, men også nationalt:

  • Det, at vi laver det her arrangement og inviterer andre danske universiteter med, har jo også betydning. Man kan sige, at det er lidt fjollet, at man skal tage til Bruxelles for at lære, hvad ens gode kolleger i Odense eller på CBS laver, men altså, det er jo tit det, der sker, at så falder man i snak med kolleger fra andre, danske institutioner og bliver klogere på, hvad de gør i deres arbejde.

Næste gang: Fokus på impact

CDEU planlægger i samarbejde med AU endnu en uddannelsesdag for de danske universiteter, denne gang med fokus på impact. Dagen forventes afholdt 26 november. For yderligere information herom er du velkommen til at kontakte Lina Christensen på lc@centraldenmark.eu