God historie

VIA Vandteknologi lod sig inspirere i Belgien og Holland

25. maj 2023

Forskningsprogrammet VIA Vandteknologi, der hører under VIA University College, har netop været på studietur til Belgien og Holland. Formålet var at se på muligheder i EU’s store program, Horizon Europe, og at lære mere om samarbejdsmuligheder, herunder de europæiske COST-netværk. Sidstnævnte har VIA nemlig allerede god erfaring med: VIA’s Theis Raaschou Andersen, der også var med på turen, har gennem sine fem år som medlem af et COST-netværk skaffet VIA adgang til flere internationale samarbejder og projekter.

Gruppen fra VIA Vandteknologi hos CDEU sammen med vores konsulenter Elena Nielsen og Jesper Bracht

VIA Vandteknologi er et af fire programmer på Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima under VIA University College, og programmet beskæftiger sig med anvendt forskning inden for drikkevandskvalitet, produktion og distribution af vand. Forskerne i centret har, som det er kendetegnende for VIA University College, en meget praksisnær tilgang og er konstant engagerede i projekter med virksomheder eller forsyninger.

Ditte Andreasen Søborg, der er forskningsleder for VIA Vandteknologi, fortæller om arbejdet:

  • På VIA har vi kunnet forske siden 2013, så vi er relativt nye i det regi. Vi har haft rigtig god succes med nationale projekter, og nu er vi nået til at skulle lave lidt mere internationalt. Her er vi allerede i gang, men turen her skulle også gerne være med til at bringe os lidt videre.

Udvekslede viden i Delft

Derfor har gruppen af forskere netop været i hollandske Delft og i Bruxelles på en studietur arrangeret af CDEU. I Delft mødtes forskerne med Delft Tekniske Universitet, der er meget dygtige til at søge støtte i EU’s Horizon Europe-program. Her blev der både mulighed for at blive klogere på universitetets funding-setup og for at dyrke en af yndlingsdisciplinerne: Udveksling af viden.

  • Vi er forskere, så vi er jo nysgerrige. Vi vil gerne ud for at hente ny viden hjem, men også bringe vores viden ud til andre. Og der var besøget i Delft et godt eksempel, hvor de kom med deres forskningsresultater, og så kunne vi supplere med vores. Det var fedt, fortæller Ditte Andreasen Søborg.

International forståelse er nødvendig, hvis man vil søge EU-midler

Dagen efter i Bruxelles mødtes gruppen så med en række centrale spillere fra den europæiske vandsektor:

  • Der var blevet sat et godt program sammen fra CDEU’s side i forhold til, at vi kom ud og så, hvad der rører sig i Europa inden for vandteknologi. Det er jo også en del af det, hvis vi selv gerne vil søge midler, at man kommer lidt mere på banen internationalt og får forståelsen for, hvilke emner der tages op, og en viden om, hvor det er, at vi passer bedst ind i den dagsorden, lyder det fra Ditte Andreasen Søborg.

COST: Deltagelse i internationale netværk åbner døre for VIA

Studieturen gav ligeledes forskerne fra VIA Vandteknologi en introduktion til internationale netværk som COST, der både giver adgang til at vidensdele på et helt nyt niveau med forskere fra hele Europa og letter vejen til at opnå støtte fra EU’s programmer.

COST er allerede højt værdsat på VIA. Med på turen var da også forskningschef i Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima, Theis Raaschou Andersen, som CDEU tilbage i 2019 hjalp med i et europæisk COST-netværk. Han har kun rosende ord til overs for netværksdeltagelsen:

  • Et europæisk netværk skaber kontakter og potentiale for samarbejder, det udvider ens egen forskningshorisont – og så får man muligheden for at kunne dyrke europæiske projekter sammen med kollegaer, som man ellers måske ikke ville arbejde sammen med. Så for mig og for mine forskere er COST et virkelig godt netværk til at komme ud over landets grænser, møde nogle kollegaer og få etableret de samarbejder.

Et godt sted at starte sin internationale rejse

Ifølge Theis Raaschou Andersen ligger der for VIA, som kun har ti års erfaring som forskningsinstitution, en særlig god værdi i at se mod COST:

  • COST er et godt sted at starte. Her kan man komme ud og finde ud af, hvad der findes i Europa, og blive klogere på, hvordan hele systemet fungerer – og så er det en god måde at træde de første spæde skridt i en EU-kontekst, når det kommer til at finde nogle samarbejdspartnere. For på VIA må man bare erkende, at der er udsprunget utroligt mange projekter og samarbejder ud fra de her COST-netværk, så de fungerer virkelig, fortæller Theis Raaschou Andersen.

En gren, der spreder sig, og som bare bliver større og større

Forskningschefen fortæller om det udbytte, som COST-deltagelsen allerede har kastet af sig:

  • Lige nu har vi 4-5 ongoing projekter, som enten direkte eller indirekte er udsprunget af COST-deltagelsen, og jeg mener, at vi har 2-3 ansøgninger inde nu, som i bund og grund udspringer af COST. Så det er som en gren, der spreder sig ud, og som bare bliver større og større, og det er jo det, det kan. Så jeg opfordrer alle mine forskere og alle kolleger på VIA til at komme ind i et relevant COST-netværk, hvor det giver mening.

Vil være mere opmærksom på mulighederne fremadrettet

Ditte Andreasen Søborg var da også glad for introduktionen til COST, som hun vil se nærmere på, når de kommende netværk åbner til næste forår:

  • Vi fik på studieturen en god introduktion til det, og jeg kan sagtens se en masse gode muligheder ved at være med i sådan et netværk. Om det lige er os, der skal drive det, kan jeg godt være i tvivl om, men nu har vi jo fået oplyst nogle datoer – man kan søge om at skabe et netværk i oktober, og så kan man se, hvad der er kommet af netværk omkring maj året efter. Og jeg tror personligt, at der til maj vil jeg være meget mere opmærksom på, hvad der er kommet, så man kan komme med ind fra begyndelsen i sådan et netværk, der starter op, lyder det fra Ditte Andreasen Søborg.
 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Jesper Bracht
EU-konsulent
Forskning
Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA