Forskning & Uddannelse

Uddannelse

CDEU samarbejder bredt med uddannelsesområdet med Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. Formålet er at guide uddannelsesaktører til at arbejde europæisk, så de kan opnå ny viden og inspiration, finde sparrings- og samarbejdspartnere i hele Europa og øge hjemtaget af EU-støtte til lokal projektdeltagelse.

Hvordan kan europæisk arbejde give lokal merværdi?

Vi hjælper med at matche de kommunale og de regionale uddannelsesdagsordener med de europæiske prioriteter, og så understøtter vi uddannelsesaktørernes arbejde med at udvikle EU-ansøgninger. Med andre ord, så synliggør vi processen policy-to-project og project-to-policy og tager drøftelsen om, hvordan europæisk samarbejde kan give merværdi lokalt i Midtjylland.

Strategiske og bæredygtige partnerskaber på tværs af grænser

CDEU arbejder for, at uddannelsesaktører kan opnå ny viden og inspiration og desuden finde sparrings- og samarbejdspartnere i hele Europa. Vi bruger vores vidtforgrenede, europæiske netværk til at hjælpe midtjyske uddannelsesaktører med at opbygge strategiske og bæredygtige partnerskaber på tværs af grænserne.

Tager fat i virkelige udfordringer

Vi hjælper med at udnytte potentialet i europæiske initiativer, som tager fat i virkelige udfordringer, og som bidrager til at internationalisere skole- og dagtilbudsområdet inden for temaer, der giver strategisk værdi.

Sikring af kvalitet og af lige adgang over hele regionen

Ligeledes bistår vi i EU-projekter og aktiviteter, der bidrager til at sikre kvalitet i ungdoms- og erhvervsuddannelser og til at sikre lige adgang på tværs af hele regionen. Det gøres ved, at vi tilbyder øget informationsdeling, sikrer håndholdte projektrådgivningsprocesser og netværksopbygning, hvilket skal lette adgangen til EU-tilskud og øge hjemtaget af EU-midler.

Målsætning

Vi arbejder frem mod disse mål:

  • Region Midtjylland og de midtjyske kommuner bruger i stigende grad EU-projekter og europæiske samarbejder som naturlige værktøjer til at bistå internationalisering og udvikling af uddannelsesområdet.
  • Region Midtjylland og de midtjyske kommuner er bekendte med EU’s store uddannelsesprogram Erasmus+ og dets formål og politiske prioriteter, og parterne ser det som et naturligt værktøj, når det gælder om at arbejde europæisk.
  • Region Midtjylland og de midtjyske kommuner indsender flere EU-tilskudsansøgninger og øger hjemtaget af EU-midler.
 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA