EU for dig

Hvad kan CDEU hjælpe dig med?

CDEU’s primære opgave er at formidle viden – viden om, hvad der foregår inden for det europæiske samarbejde, viden om, hvordan man kan skrive projektansøgninger, viden om hvordan man finder og skaber kontakt til spændende netværk og samarbejdspartnere i Europa samt viden om, hvordan vi formidler og repræsenterer midtjyske interesser i Bruxelles. Desuden arrangerer CDEU konferencer, studieture og workshops. Nedenfor kan du læse om vores kerneopgaver. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

Projektudvikling og EU-støtte

Når du skal søge om EU-støtte til dit projekt, ligger du i konkurrence med en masse andre projekter. CDEU ved hvad EU lægger vægt på, så derfor kan vi hjælpe med at vinkle din ansøgning, så den har større chance for at gå igennem og i sidste ende få tilskud.

Vi kan ikke garantere, at dit projekt får støtte, men vi kan hjælpe med at:

 • Vurdere dit projekts innovative værdi for Europa og finde den rigtige tilskudsordning
 • Vurdere, om dit projekt opfylder de rette krav
 • Give feedback på din ansøgning, både sprogligt og indholdsmæssigt
 • Lægge et realistisk budget
 • Finde partnere til dit projekt
 • Relatere dit projekt til aktuelle EU-politikker
 • Se om lignende projekter tidligere har fået støtte
 • Designe en arbejds- og tidsplan over dit projektudviklingsforløb

Partnersøgning

Har du brug for partnere til et EU-projekt, kan CDEU hjælpe dig med at:

 • Danne dig et overblik over, hvad du søger hos en partner – eller vurdere, om de fundne partnere har de kompetencer, du har brug for
 • Finde de geografiske og kulturelle områder, hvor det er relevant for dig at søge partnere
 • Udsende partnersøgninger i vores netværk
 • Holde øje med andre partnersøgninger, der kunne være relevante for dig, hvis du gerne selv vil være partner i et EU-projekt

Du kan se en partnersøgningsskabelon her.

Hvis du løbende vil orienteres om andre projekter og partnersøgninger, kan du abonnere på vores nyhedsbrev EU-fokus her.

Du kan også altid sende os et spørgsmål, enten på vores hovedmail, eller til den CDEU-konsulent, der beskæftiger sig med dit emne. Du kan se listen over medarbejdere her.

Netværk

Er du interesseret i at deltage i et europæisk netværk, kan vi hjælpe dig med at:

 • Finde det rigtige EU-netværk for dig
 • Repræsentere dig, hvis netværket har base i Bruxelles
 • Oprette et nyt EU-netværk, hvis vi sammen vurderer, at dette er den bedste løsning

Best practice-eksempler

Er du nysgerrig på, hvordan andre rundt om i Europa har løst bestemte problematikker, kan CDEU hjælpe med at:

 • Gøre det nemmere for dig at lede efter inspiration ved at skærpe din problemstilling
 • Finde relevante eksempler til sammenligning
 • Kontakte erfaringskilder og vurdere, om deres erfaring kan være relevant for dig
 • Danne dig et overblik over organisationer, institutioner og personer, som kan inspirere dig

Interessevaretagelse

Selvom CDEU ikke er en egentlig lobbyorganisation, kan vi hjælpe dig med indsigt i EU-systemet og forsøge at fremme din interesse. Vi kan:

 • Kontakte de embedsmænd i Europa-Kommissionen, som skriver forslagene
 • Fortælle om dine interesser, og hvorfor EU kan lære noget af netop dine løsninger
 • Kontakte politikere i Europa-Parlamentet, som er med til at vedtage de tilskudsprogrammer, du vil søge tilskud under
 • Kontakte interessenter i Bruxelles med samme interesse, så I kan arbejde sammen for jeres sag
 • Arrangere møder og hjælpe med at præsentere dine interesser

EU-studieture

CDEU modtager ofte besøgsgrupper. Vi har mange kontakter i EU-systemet og stor erfaring med at arrangere studieture, der passer til din gruppes ønsker og behov.

CDEU holder også gerne konferencer og workshops i samarbejde med dig, hvis du ønsker det. Vi har to mødelokaler med plads til 30 i hver i Bruxelles, men vi tager også rundt i Midtjylland og afholder kurser og seminarer.

Kommunikation

At være god til noget er ikke altid nok, hvis der ikke er nogen, der ved det. CDEU kan hjælpe dig med at blive mere synlig i EU, blandt andet ved at:

 • Arrangere møder med repræsentanter fra andre lande og regioner, som kan være relevante for dig at samarbejde med
 • Arrangere møder med repræsentanter fra EU’s institutioner
 • Fremhæve dine styrker til møder i Bruxelles, hvis du ikke selv kan deltage
 • Invitere relevante europæiske deltagere til dine konferencer og lignende
 • Give feedback på dine præsentationer, så de står stærkere i en EU-kontekst

Yderligere information

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt Central Denmark EU Office.