Forskning og Uddannelse

Aarhus Universitet

CDEU har siden kontorets start haft et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, AU, som i 2017 trådte ind i ejerkredsen bag kontoret.

AU arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med højeste kvalitet i uddannelse og forskning og et stærkt engagement i samfundsudviklingen. I kraft af sin størrelse og faglige tyngde som et forskningsintensivt universitet har AU stor gennemslagskraft på tværs af hele fagspektret – lokalt, nationalt og globalt.

CDEU arbejder overordnet set for at understøtte AU’s hjemtag af europæiske forskningsmidler.

Modtag vores månedlige nyhedsbrev – kun for personer ved AU

Et månedligt nyhedsbrev formidler trends, aktiviteter og processer inden for forskning, uddannelse og innovation på europæisk plan samt videreformidler information om events, konferencer o.l.

Arbejder du på Aarhus Universitet, og ønsker du at modtage nyhedsbrevet direkte hver måned, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til lc@centraldenmark.eu.

Strategisk interessevaretagelse

Derudover udføres en række aktiviteter, som skræddersyes de konkrete behov. Eksempelvis strategisk interessevaretagelse på den europæiske forskningspolitiske dagsorden eller et konkret område, hvor AU har særlige interesser, for at påvirke et felt politisk og forskningsmæssigt.

Netværk

CDEU indgår i en række formelle og uformelle netværk i Bruxelles og bruger disse netværk aktivt til at indhente viden og sikre indflydelse. Vi kan hjælpe med at identificere relevante beslutningstagere i EU’s institutioner, med at sammensætte program for studieture og uddannelsesdage og med at skabe synlighed om AU’s styrkepositioner for at fremme en konkret dagsorden, se eksempler her og her.

I tæt samarbejde med Forskningsstøtteenheden

CDEU arbejder i forlængelse af AU’s forskningsstøtteenhed, og denne tætte opkobling bidrager til at sikre hele værdikæden i forhold til AU’s forskere. Forskere, der ønsker hjælp fra Bruxelles, opfordres til at starte hos AU’s forskningsstøtteenhed.

Samarbejde med de øvrige, regionale EU-kontorer

Dacob er et samarbejde mellem repræsentationer for danske kommuner, regioner og universiteter i Bruxelles, som CDEU indgår i, og heri arbejder vi tæt sammen for blandt andet at vidensdele. Et godt eksempel herpå vores Q&A om Horizon Europe, der er lavet i et tæt samarbejde i Dacob-kredsen.

Horizon Europe Q&A

I vores Horizon Europe Q&A kan du få svar på de spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med EU’s nye rammeprogram for forskning og innovation.

Se nærmere lige her. 

Lån mødelokale eller arbejdsplads

AU har adgang via CDEU adgang til brug af mødelokaler og arbejdspladser i Bruxelles uden ekstra beregning. Kontakt os gerne herom.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet