Kom ud over stepperne med

Europæisk Kulturbooster

Europæisk Kulturbooster er for midtjyske kulturinstitutioner, -organisationer eller andre, der arbejder med kultur i Region Midtjylland, og som ønsker at afsøge muligheder for europæiske netværk, samarbejde og EU-midler, men som endnu ikke har stor erfaring med det.

Europæisk Kulturbooster er finansieret af Europæisk Kulturregion og består af et rådgivningsforløb, hvor én af Genvej til Europas kulturrådgivere på CDEU i samarbejde med den enkelte kulturaktør laver en plan for, hvordan I bedst kommer i mål med jeres europæiske ambitioner. Midtvejs i forløbet får kulturaktøren tildelt 25.000 kr. til at afsøge muligheder i Europa eller invitere europæiske partnere til Midtjylland.

CDEU’s to kulturrådgivere, Emma Meyer (t.v.) og Louise Godt

Europæisk Kulturbooster findes i to forskellige udgaver:

Den strategiske pakke

Dette er et afsøgende rådgivningsforløb, hvor I vil blive klogere på, hvad der findes af muligheder for netop jer med afsæt i jeres egen strategi og fremtidsplaner. Forløbet kræver, at I afsætter minimum 20 timer til rådgivning og research over en periode på 6 måneder, og at I har ledelsesopbakning til aktiviteterne.

Der er midler i puljen til 7-10 af denne type forløb om året, og forløbet i den strategiske pakke ser sådan ud:

Kriterier for Europæisk Kulturbooster – det strategiske forløb

 • I skal dedikere minimum 20 timer til projektet i alt
 • I skal identificere minimum én person, som er primær kontaktperson og medudvikler af projektet
 • Der skal være ledelsesmæssig opbakning og involvering
 • I må ikke have været koordinator på en EU-ansøgning de seneste to år
 • Der skal kunne fremvises dokumentation for, at pengene er brugt på relevante formål.

Ansøgningspakken

Dette er for jer, der ønsker hjælp til at komme i mål med en specifik EU-ansøgning. Forløbet indeholder rådgivning, partnersøgningshjælp, rejsemidler og efterfølgende hjælp til at strukturere ansøgning og støtte i skrivningen. Der er midler i puljen til 1-2 af denne type forløb om året.

Forløbet i Ansøgningspakken ser sådan ud:

Kriterier for Europæisk Kulturbooster – ansøgningsforløb:

 • Projektet skal forholde sig til EU’s prioriteter og agendaer
 • Projektet skal have ambitioner, som reflekterer høj kvalitet og innovation
 • I skal som organisation have nok administrativ og faglig kraft til at kunne gennemføre en ansøgning og efterfølgende deltagelse i projektet
 • Projektet skal have identificeret minimum én person, som arbejder med og skriver på projektet
 • I må ikke have været koordinator på en EU-ansøgning de seneste to år
 • I skal indsende en EU-ansøgning i slutningen af forløbet
 • I skal have et specifikt EU-program for øje (fx Creative Europe eller Erasmus+ samarbejdsprojekt)
 • Der skal indgås aftale med Genvej til Europa minimum seks måneder inden ansøgningsfrist
 • Der skal kunne fremvises dokumentation for, at pengene er brugt på relevante formål.

Hvordan ansøger I?

Hvis I er interesseret i at søge Europæisk Kulturbooster, skal I udfylde vores Ansøgningsskema og sende det til Genvej til Europa på mailen kultur@centraldenmark.eu

Forud for begge ansøgningspakker skal I have talt med en af Genvej til Europas kulturkonsulenter for at afklare jeres sigte med ansøgningen.

Der er løbende ansøgningsfrist, og vi behandler alle indkomne ansøgninger efter d. 1. i hver måned. Ansøgningerne indstilles efter behandlingen i Genvej til Europa videre til en styregruppe nedsat af Europæisk Kulturregion, som vurderer de indkomne ansøgninger på baggrund af relevans og kriterierne skitseret nedenfor. Vi bestræber os på at give svar senest én måned efter de indkomne ansøgninger er blevet vurderet. Svaret vil gives på den mail, som er angivet i ansøgningsskemaet. Vi tildeler midler til 1-2 projekter per måned.

Hvis I vil søge ansøgningspakken, skal vi have minimum 6 måneders samarbejdstid, før EU- ansøgningens deadline. Hvis Erasmus+ f.eks. har ansøgningsfrist for samarbejdsprojekter 22. marts, skal vi altså senest modtage jeres Europæisk Kulturbooster-ansøgning i juni med opstart efter sommerferien. Vi opfordrer derfor til at søge så tidligt som muligt i denne pakke, så vi har de bedste betingelser for at kunne hjælpe jer i mål med en god EU-ansøgning.

Hvad kan de 25.000 kr. bruges til?

Rejsemidlerne dækker aktiviteter, som kulturaktøren og Genvej til Europas kulturkonsulent er blevet enige om er relevante for projektet. Det kan fx være besøg til udenlandske aktører, deltagelse i en relevant konference eller lignende. Midlerne kan også bruges til at invitere internationale gæster eller partnere til Midtjylland. Midlerne kan ikke bruges til frikøb af medarbejdere.

Hvem står bag?

Det er indsatsen Genvej til Europa, der står bag Europæisk Kulturbooster. Genvej til Europa arbejder med kompetenceudvikling af kulturaktører inden for det europæiske samarbejde ved at rådgive om udvikling af projekter og netværk. Indsatsen er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Central Denmark EU-Office (CDEU) og Europæisk Kulturregion – et partnerskab mellem Region Midtjylland og regionens 19 kommuner.

Vil du vide mere, eller har du et spørgsmål?

Kontakt os på: kultur@centraldenmark.eu, hvis du har spørgsmål til Europæisk Kulturbooster, eller hvis du gerne vil vide mere. Vil du gerne have ovenstående tekst som en PDF, så finder du den på linket her.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Louise Godt
EU-rådgiver
Kultur
Emma Meyer
EU-konsulent
Kultur