God historie

I dag forlængede Ringkøbing-Skjern og CDEU samarbejdsaftalen

27. januar 2021

Ringkøbing-Skjern Kommune og CDEU har netop underskrevet en ny, to-årig forlængelse af den samarbejdsaftale, der siden 2016 har eksisteret mellem kommunen og kontoret. Aftalen har ledt til en række EU-projekter for kommunen, som også ser god værdi i aftalen, når det kommer til interessevaretagelse og til at finde nye projektpartnere.

Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-skjern Kommune, og Søren Elbæk (A), 1. viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget, ser på, mens Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU, sætter sin underskrift på samarbejdsaftalen.

Virtuel ceremoni – men samme store smil

Da sidste forlængelse af samarbejdsaftalen blev underskrevet, skete det i efteråret 2019, hvor Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs- og Vækstudvalg var på besøg i Bruxelles. Dagens underskrivelse af den nye samarbejdsaftale blev grundet pandemien holdt virtuelt, men smilene var mindst lige så store denne gang som sidst:

Vil fremme vækst, udvikling, synlighed samt videns- og kapacitetsopbygning

Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-skjern Kommune, og Søren Elbæk (A), 1. viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget, underskriver samarbejdsaftalen.

– For Ringkøbing-Skjern Kommune er de overordnede formål med samarbejdet at fremme vækst, udvikling, synlighed samt videns- og kapacitetsopbygning gennem den internationalisering af kommunens aktiviteter og for dens aktører, herunder kommunens virksomheder, som CDEU kan hjælpe os med. Helt konkret er det fortsat planen, at vi som kommune vil deltage i EU-projekter og ønsker at tiltrække EU-midler til kommunens aktører, ligesom vi selvfølgelig stadig vil deltage i EU-netværk og konferencer, siger Søren Elbæk (A), der er 1. viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg.

Aftale har ledt til en hel stribe af EU-projekter

Samarbejdsaftalen mellem CDEU og Ringkøbing-Skjern har som nævnt eksisteret siden 2016, og fornyelsen af samarbejdsaftalen bygger således videre på en stærk relation mellem Ringkøbing-Skjern og CDEU, hvor CDEU har karakter af at være kommunens internationale kontor “længere nede ad gangen”.

Således har CDEU gennem årene hjulpet Ringkøbing-Skjern med i en række EU-projekter inden for forskellige områder, herunder energirenovering og udvikling af turismeaktører.

Vi [er] med en samarbejdsaftale og gennem deltagelse i internationale netværk sikret en god mulighed for en styrket interessevaretagelse. Det betyder, at vi kan være proaktive i forhold til fremtidige projekter og få mulighed for at finde gode projektpartnere – Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern.

Nyt projekt skal gøre unge endnu mere bevidste om entreprenørskab

Senest er Ringkøbing-Skjern og CDEU i samarbejde lykkedes med at få to partnere fra kommunen med i EU-uddannelsesprojektet YESSpecialists, der søger at gøre unge endnu mere bevidste om entreprenørskab. Her glæder projektets to vestjyske partnere, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og FGU Midt-Vest i Skjern, sig til at hente masser af udenlandsk inspiration hjem til deres egne studerende.

Mere end et spørgsmål om EU-projektmidler

Men det at komme med i EU-projekter er kun en del af grunden til, at kommunen nu vælger at forlænge samarbejdsaftalen endnu en gang:

– Desuden kan vi se, at vi med en samarbejdsaftale og gennem deltagelse i internationale netværk er sikret en god mulighed for en styrket interessevaretagelse. Det betyder, at vi kan være proaktive i forhold til fremtidige projekter og få mulighed for at finde gode projektpartnere, forklarer borgmester i Ringkøbing-Skjern, Hans Østergaard (V), om samarbejdet mellem kommunen og CDEU.

Vi [kan] brede de bedste løsninger fra samarbejdet ud. Derved kan løsningerne komme til at gavne i en bredere kreds af midtjyske kommuner, der har internationalt udsyn, og som ønsker at bruge EU til at øge finansieringen til lokale initiativer samt til at styrke deres netværk og indflydelse – Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU.

CDEU: Aftale giver god værdi – også for de øvrige midtjyske kommuner

Fra CDEU’s side giver en fortsat samarbejdsaftale også virkelig god værdi – ikke mindst, fordi værdien breder sig fra Ringkøbing-Skjern og rundt til alle de øvrige kommuner i Midtjylland:

– Vores tætte samarbejde med Ringkøbing-Skjern giver os mulighed for at undersøge, hvad der er allervigtigst for kommunen. Dermed kan vi fokusere vores ressourcer for Ringkøbing-Skjern på de områder, hvor kommunen vil få størst værdi ud af arbejdet, og samtidig kan vi også brede de bedste løsninger fra samarbejdet ud. Derved kan løsningerne komme til at gavne i en bredere kreds af midtjyske kommuner, der har internationalt udsyn, og som ønsker at bruge EU til at øge finansieringen til lokale initiativer samt til at styrke deres netværk og indflydelse, fortæller CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen.

Fire områder i fokus i aftalen

I den nye aftale er der især fokus på fire prioriterede områder. De er udvalgt på baggrund af politiske prioriteringer i kommunen samt ud fra det internationale udviklingspotentiale, som hvert område udgør for kommunen. De fire fokusområder er Klima, energi og bæredygtighed, Turisme, Uddannelse og Produktionsindustri.

Den forlængede samarbejdsaftale løber fra januar 2021 frem til den 31. december 2022.

Gå på opdagelse i projekterne

Herunder kan du læse nærmere om nogle af de projekter, som CDEU gennem årene har hjulpet Ringkøbing-Skjern med i:

COBEN

Det grønne energiprojekt, COBEN, har opnået 4 millioner kroner i EU-støtte. Pengene skal hjælpe med at sætte skub i den grønne omstilling ved at fremme energisamskabelsen mellem borgere og kommune, så der kan opnås energibesparelser i både boliger og grøn transport.

Læs mere om projektet her.

PROFESSIONAL SME’S IN TOURISM

Turismeprojektet Professional SMEs in Tourism, som Ringkøbing-Skjern står i spidsen for, har opnået 2,5 millioner kroner i EU-støtte, og projektet skal hjælpe turismeaktører med at opkvalificere deres medarbejdere for dermed bedre at kunne følge med udviklingen.

Læs mere om projektet her. 

NECSTouR

Ringkøbing-Skjern blev det første danske medlem af bestyrelsen for det europæiske turismenetværk, NECSTouR.
Netværket arbejder strategisk med digital turismeudvikling, kulturturisme og bæredygtighed samt med kompetenceudvikling og innovation i turismen med henblik på at sikre størst mulig kvalitet.

Læs mere om projektet her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst