Direktørens klumme

Juleklumme: Tak for det gode samarbejde i året, der gik

15. december 2021

Vores direktør Lars Holte Nielsen ser her tilbage på året, der gik, og på vegne af hele CDEU-teamet siger han stor tak for de mange, gode samarbejder, som i årets løb har kastet nogle imponerende resultater af sig.

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Når jeg som direktør for CDEU sætter mig til rette her for at skrive et par ord om året 2021, er det svært at lade stoltheden ligge. En række fantastiske resultater vidner om, at vores mission om at lade EU skabe værdi i det midtjyske er lykkedes over al forventning, og dette takket være et tæt samarbejde med en imponerende vifte af aktører.

Et nyt brinteventyr

Tag for eksempel GreenHyScale: I projektet går de tre midtjyske partnere GreenLab, Everfuel og Quantafuel sammen med 9 andre europæiske partnere for at starte et helt nyt brinteventyr, der ved at udnytte overskudsstrøm fra havvindmøller skal hjælpe med at producere grøn brint i rigtig stor skala. CDEU’s erhvervsteam har været dybt nede i projektets EU-ansøgningsarbejde, som da også endte med en bevilling på 223 mio. kr. til det innovative partnerskab, hvis arbejde vi glæder os til at følge.

Affald skal være fortid

Eller tag Circular Economy Beyond Waste, hvori hele 18 midtjyske partnere – region, kommuner, affalds- og forsyningsselskaber – deltager. Sammen med 22 andre partnere fra hele Danmark vil projektet sætte en helt ny standard for genbrug og genanvendelse samt for forebyggelse af affald. Projektet skal være et fyrtårn inden for den cirkulære økonomi, og EU tror så meget på idéen, at det store partnerskab, der ledes af Region Midtjylland, har opnået 75 mio. kr. i støtte.

På CDEU har vi arbejdet med projektidéen i flere år, og at se den realiseret i så imponerende et konsortium og med så massiv en EU-støtte er virkelig noget, som vi kan være stolte af.

Værdi er meget mere end millioner

Men de høje støttebeløb fortæller ikke hele historien: Når vi hver dag arbejder for at skaffe Midtjylland størst mulig værdi af det europæiske samarbejde, så handler det også om, at vi sammen med to midtjyske teatre henter ny inspiration og viden hjem i det nordiske kulturprojekt ‘Kulturens unikke rolle i en bæredygtig og grøn udvikling’, som vi er blevet partnere i, og som vil undersøge, hvad bæredygtighed i kulturen reelt vil sige.

Det handler om, at vi har hjulpet Skanderborg Gymnasium og talrige andre uddannelsesaktører med at hente vigtige støttekroner fra EU’s omfattende uddannelsesprogram, Erasmus+, til at støtte udveksling over grænserne for såvel lærere som elever.

Og det handler om, at vi har hjulpet Region Midtjylland med som Danmarks kompetente myndighed i TEHDAS – Towards a European Health Data Space. TEHDAS vil udarbejde en række anbefalinger til Europa-Kommissionen for at skabe bedre rammer for deling af sundhedsdata inden for nationale regulatoriske rammer og lovgivning. Anbefalingerne vil føde ind i det kommende EU-lovforslag omkring et European Health Data Space, der handler om at få bedre forudsætninger for at arbejde med anonymiserede sundhedsdata på tværs.

Viden leder til forskningsfinansiering og -samarbejder

Jeg vil også fremhæve vores tætte samarbejde med både Aarhus Universitet og VIA University College, som vi repræsenterer i Bruxelles, og den adgang til viden, som vi herigennem sikrer såvel ledelser som forskere.  Den giver begge institutioner mulighed for at tilgå EU-finansiering og for indgå i forskningssamarbejder på tværs af grænser for dermed at understøtte Midtjylland som en vidensregion.

Ser frem til at fortsætte samarbejdet i 2022

De nævnte eksempler tegner, sammen med vores øvrige resultater fra det forgangne år, et fint billede af, hvorledes vi – hvis vi forstår at gribe de muligheder, som EU stiller til rådighed, og at oversætte dem til en midtjysk kontekst – kan lykkes med at understøtte vores aktører i arbejdet inden for deres respektive, vigtige dagsordener. Det samarbejde glæder vi os til at fortsætte næste år.

Indtil da vil jeg sige tak for et rigtig godt 2021 til jer alle, og så håber jeg, at I må få en god jul og et dejligt nytår.

På vegne af hele CDEU,

Lars Holte Nielsen

Direktør

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør