Aktuelt

Offentlige aktører: Ligestillingsplaner bliver et krav i Horizon Europe – men vi er her for at hjælpe

17. november 2021

Fra 1. januar 2022 skal alle offentlige aktører, der vil søge om støtte fra EU’s Horizon Europe-program, have udarbejdet en ligestillingsplan. Derfor har vi i et bredt samarbejde udarbejdet en skabelon for, hvordan I i jeres region eller kommune kan gå til arbejdet med at lave jeres egen plan. 


Når klokken slår tolv nytårsaften, og 2021 bliver til 2022, træder et nyt krav til Horizon Europe-projekter i kraft
: Alle offentlige, selvstændige enheder som f.eks. kommuner og regioner skal således have en ligestillingsplan for at kunne deltage i Horizon-projekter fra og med det nye år.

Hvad er en ligestillingsplan?

En ligestillingsplan er et strategisk, offentligt dokument, der beskriver, hvordan man fremover vil arbejde på at fremme ligestilling i sin organisation.  

Det nye krav, der umiddelbart kan virke som bureaukrati, (er) faktisk et bud på at løfte vores samfund inden for en dagsorden, som vi alle synes er vigtig, men som ikke rykker hurtigt nok i dag. – Lina Christensen, forskningskonsulent, CDEU

Ligestilling øger projekters excellence, kreativitet og forretningsmuligheder 

CDEU’s forskningskonsulent Lina Christensen fortæller her om baggrunden for det nye krav:  

  • At ligestillingsplaner gøres til en forudsætning for at deltage i Horizon-projekter skyldes, at Europa-Kommissionen ønsker at styrke EU’s konkurrence- og innovationsevne. I den sammenhæng har vi brug for alle talenter i Europa, og da det stadig skranter alvorligt med ligestillingen – også i Danmark – er dette et vigtigt skridt på vejen. Reel ligestilling giver desuden løsninger, der både er bedre, mere kreative og mere bæredygtige for større dele af samfundet. Derfor er det nye krav, der umiddelbart kan virke som bureaukrati, faktisk et bud på at løfte vores samfund inden for en dagsorden, som vi alle synes er vigtig, men som ikke rykker hurtigt nok i dag. 

Sådan griber I bedst arbejdet med en ligestillingsplan an 

På CDEU har vi i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kommunernes Landsforening, DANRO (Danish EU Research Liaison Office), de øvrige kontorer i Dacob (sammenslutningen af danske, regionale EU-kontorer i Bruxelles) samt udvalgte kommuner lavet en guide til, hvordan I bedst kommer i gang med at lave en ligestillingsplan for jeres organisation.

Guiden giver overblik over de forskellige trin, de vigtigste principper, indholdskrav, disposition og meget mere.

Tilgå guiden

Du finder guiden på linket her. 

NB: Guiden tager udgangspunkt i Europa-Kommissionens retningslinjer for planen, anbefalinger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og gode praksiseksempler, men den skal udelukkende ses som et vejledende dokument.

Hent god inspiration til jeres arbejde

Er I nysgerrige på, hvordan man i andre danske, offentlige organisationer arbejder med ligestillingsdagsordenen? Eller vil I vide mere om Kommissionens krav i forbindelse med det at lave ligestillingsplaner?

Så bør I bruge en god halv times tid på at se disse to inspirationsoplæg fra oktober måned. Her fortalte Jakob Just Madsen fra DANRO (Danish EU Research Liaison Office) og Anders Kristensen fra Region Midtjylland.  holdt i oktober om hhv. Kommissionens krav i forbindelse med at lave ligestillingsplaner og om, hvad man får ud af at arbejde med ligestilling.

Læs nærmere og tilgå oplæggene på linket her.

Stil jeres spørgsmål til vores online Q&A

Hvis I gerne vil vide mere om det at udarbejde en ligestillingsplan, eller hvis I har spørgsmål til vores guide, så er I velkomne til at deltage den 6. december 2021, hvor vi fra 10.00 til 11.00 afholder en online workshop. Her vil I kunne få svar på jeres spørgsmål fra en række fagfolk, der til daglig arbejder indgående med Horizon Europe, herunder repræsentanter for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs nærmere og tilmeld jer den online Q&A på linket her. 

Hvem skal have en ligestillingsplan for at indgå i Horizon Europe-projekter?

De nye krav gælder alle offentlige enheder, offentlige og private universiteter og forskningsinstitutioner, der har deres eget PIC-nummer. Dermed gælder de nye krav ikke for private virksomheder eller NGO’er.

Spørgsmål?

Har I spørgsmål til ovenstående, så er I meget velkomne til at kontakte vores fagkonsulent Lina Christensen. I finder hendes kontaktinformation herunder.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet