Puljer

Sundhed

CDEU’s to sundhedskonsulenter, MAria Heilskou Pedersen (t.h.) og Signe Waltoft Madsen.

På CDEU har vi sundhed som et særligt fokusområde, og vi arbejder målrettet og i samarbejde med de mange aktører på området i Midtjylland om at udvikle bedre løsninger, der gavner bredt.

Her kan du læse om nogle af de projekter, som vi har hjulpet med at sætte i søen:

Motion på Recept

CDEU hjalp i foråret 2019 Randersklyngen med at at blive partner i det vidtspændende, europæiske projekt Motion på Recept, hvori Randersklyngen søger at benytte motion på recept som et alternativ til medicinsk behandling for psykisk sårbare.

Læs mere på linket her

 

Første danske associerede partner i IMI-programmet

Verdens største offentlig-private partnerskab inden for sundhedsvidenskab, IMI, inkluderede i juli 2019 den første danske associerede partner i en af deres nye indkaldelser.

Dermed sikres en dybere indsigt i og forståelse af IMI-programmets dynamikker, som kan komme alle danske sundhedsaktører til gode, og vi er på CDEU glade for at have kunnet understøtte processen.

Læs hele historien på linket her

Sundhedsstrategi for Europa

Sundhedsstrategien ”Together for Health” danner sammen med Europe 2020-strategien rammen EU’s sundhedspolitiske politikker, der skal være med til at sikre bedre sundhed for alle. Det skal ske ved at understøtte de nationale tiltag gennem investeringer i sundhed og koordinerede indsatser.

Læs mere om:

H2020: Personificering af sundhed og omsorg

Fokus på at tilpasse sundhed og omsorg til den enkelte skal ses i sammenhæng med Europas demografiske udvikling, hvor antallet af ældre stiger kraftigt i de kommende år. Stigningen i kroniske sygdomme og sundhedsmæssige konsekvenser af den økonomiske krise, betyder også at sundhedsulighed og økonomisk bæredygtighed er vigtige temaer i…

H2020: Koordinationsaktiviteter

Koordineringsaktiviteterne inden for sundhed handler om at skabe netværk og koordinering inden for brede prioriteter og understøtte europæiske initiativer på sundhedsområdet. Der er således støtte til det europæiske innovationspartnerskab på sundhed og aktiv aldring samt til Global Alliance for Chronic disease. Derudover støttes der en del European Research Area Network (ERA-NET).

Health for growth: Folkesundhedsprogrammet 2014-2020

EU’s 3. folkesundhedsprogram har som overordnede mål at mindske sundhedsulighed, fremme sundhedsinnovation samt øge den økonomiske bæredygtighed af sundhedssystemer. Dette skal gøres ved at fokusere på aktuelle sundhedsproblemstillinger på tværs af medlemslandene samt ved at understøtte samarbejde mellem landene.

Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank understøtter gennem sine investeringer Europas politik på sundhedsområdet. Det gælder eksempelvis sundhedsservices, innovation og infrastruktur i form af hospitalsbyggerier.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed
Signe Waltoft Madsen
EU-konsulent
Grøn omstilling og sundhed