Direktørens klumme

Status på CDEU efter et udfordrende halvår

30. juni 2020

Så lakker et hektisk, men også udviklende første halvår af 2020 mod enden. Her ser vores direktør, Lars Holte Nielsen, tilbage på seks måneder, der har budt på massevis af udfordringer, men som også har ledt os frem til nogle helt nye løsninger, der allerede giver god værdi for hele det midtjyske område.

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

På CDEU har vi brugt foråret på – med coronaepidemien som bagtæppe – at tænke nyt.

Vi var heldigvis allerede før pandemiens udbrud godt klædt på rent teknisk til at kunne udføre vores arbejde hjemmefra, og vi har således kunnet klø på med uformindsket styrke, bare med digitale møder frem for fysiske.

Helt nyt værktøj: Webinarer

Desuden har vi udvidet vores digitale værktøjskasse og kastet os over webinar-formatet, der for os førhen var ukendt terræn. Webinarerne er gået over al forventning, og tilbagemeldingerne fra vores bagland har været meget positive. Det er derfor også et format, som vi vil arbejde aktivt videre med, selv når coronaen igen har sluppet sit tag.

LINK: Se vores webinarserie om inspiration til kulturaktører her.

LINK: Se vores første, grønne webinar om European Green Deal på linket her.

Vi arbejder videre i det virtuelle rum

Med corona-tiden er også fulgt en stor udbredelse og en bred accept af virtuelle møder frem for fysiske møder, og det er en udvikling, som vi hilser velkommen. Møderne i det virtuelle rum giver os nemlig mulighed for at komme endnu tættere på vores samarbejdspartnere end før, ligesom møderne mindsker klimabelastningen og sparer os rejsetid, som vi i stedet kan bruge på at arbejde dedikeret for vores aktører. Vi planlægger derfor også efter corona at fortsætte med at holde virtuelle møder med vores midtjyske samarbejdspartnere.

CDEU vil således i fremtiden have færre rejsedage, hvilket vil gavne både klima, økonomi og trivslen blandt medarbejderne, og vi satser i stedet på meget stærkere virtuelle relationer. Vi tror dermed på, at corona-tiden har åbnet en dør for, at CDEU kan få en endnu stærkere position i fremtiden.

Vi vil desuden søge at højne trivslen på kontoret ved at bygge videre på en anden god erfaring fra corona-tiden, nemlig hjemmearbejdsdage, som har været et ønske fra medarbejdernes side i forhold til at højne fleksibiliteten i hverdagen.

Nye ansigter i bestyrelsen

CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, taler for bestyrelsen under et tidligere besøg i Bruxelles

De seneste måneder har ikke bare budt på nye, virtuelle forbindelser, men ligeledes på omrokeringer og helt nye ansigter i vores bestyrelse.

Ved årets begyndelse overtog Susanne Buch Nielsen fra Region Midtjylland således formandsposten fra Jens Meilvang, Norddjurs Kommune, og Susanne Buch Nielsen vil fungere som formand til og med 2021.

I bestyrelsen har AU desuden skiftet repræsentant, da Ole Steen Nielsen er fratrådt sin stilling som prodekan for AU Health . I hans sted har AU udpeget Eskild Holm Nielsen, der er ny dekan på Technical Sciences-fakultetet, som sin bestyrelsesrepræsentant.

Endelig er der i kølvandet på erhvervsfremmereformen blevet udpeget to nye erhvervsrepræsentanter i bestyrelsen: Terje Vammen og Kenneth Mikkelsen.

Terje Vammen er en kendt person i erhvervskredse i Midtjylland og er bl.a. formand for Erhverv Aarhus og medlem af formandskabet for Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalg. Han vil således styrke CDEU’s relation til erhvervs- og innovationsområdet især i Østjylland.
Kenneth Mikkelsen har haft en lang karriere som erhvervsdirektør både i Ringkøbing-Skjern og nu i Herning & Ikast-Brande og har derigennem et indgående kendskab til erhvervslivet i det midt- og vestjyske, som vil komme CDEU til stor gavn.

CDEU har altid være begunstiget af engagerede bestyrelsesmedlemmer, og vi siger  mange tak for indsatsen til de afgående medlemmer og varmt velkommen til de nye, som vi glæder os til samarbejdet med.

LINK: Læs her Ole Steen Nielsens ord om den værdi, som CDEU bibringer AU

LINK: Se CDEU’s samlede bestyrelse her

Nyt forslag til EU’s syvårige budget

Kommissionen er for nylig kommet med et nyt forslag til EU’s syvårige budget, MFF’en. Budgetforslaget er, som ventet, tydeligt mærket af coronaepidemien, og i forslaget står EU’s kommende sundhedsprogram f.eks. til at få et budget på 9,4 mia. euro mod før 414 mio. euro.

LINK: Læs vores artikel om udspillet til EU’s kommende sundhedsprogram

Et andet vigtigt aspekt af MFF’en er for vores aktører EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. Med det nye MFF-forslag kommer Horizon Europe-budgettet tilbage på samme niveau, som da det oprindelige MFF-forslag blev præsenteret i juni 2018 (94,4 milliarder EUR).

Vi følger MFF-forhandlingerne tæt og håber på en snarlig afklaring, da de enkelte programmer afhænger af, at selve MFF’en er på plads, før de kan færdigforhandles. Så snart der er afgørende nyt i forhold til de kommende programmer, holder vi jer naturligvis orienteret.

Nyt kontor

Endelig har foråret for os her på CDEU også budt på en flytning til nye kontorlokaler i Bruxelles. Ganske vist var det ikke langt, vi skulle – vi er såmænd bare rykket ind i nabobygningen, da vores tidligere lejemål er blevet opsagt – men vi er blevet meget glade for vores nye og endnu mere lyse rammer, som vi glæder os til at vise frem for jer, hvis I en dag vælger at lægge vejen forbi.

Nu ser vi foreløbigt frem til at puste ud i sommerferien, inden et travlt efterår sætter ind – kan I nu alle have en rigtig dejlig sommer, og så glæder vi os til at fortsætte samarbejdet med jer på den anden side af ferien.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør