Direktørens klumme

Direktørens sommerklumme: Tak for et fantastisk første halvår af 2022

29. juni 2022

Inden sommerferien melder sin ankomst, vil CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, gerne benytte lejligheden til at give et lille tilbageblik på årets første seks måneder. Det har været en både travl, men også særdeles givende periode for alle os på CDEU, for i takt med, at coronaen er gået tilbage, er lysten til at rejse til Bruxelles heldigvis også gået tilsvarende frem. 

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Da vi startede året i omikrons skygge, kunne ingen vist have forestillet sig, at vi på CDEU inden udgangen af juni ville have haft budt velkommen til ikke færre end 19 besøgsgrupper fra alle grene af vores midtjyske aktørlandskab. Men det er ikke desto mindre, hvad vi har gjort.  

Meget bred vifte af besøgende

Både midtjyske borgmestre, regionsdirektør, kommunaldirektører og CDEU’s nye bestyrelse, den samlede ledelse fra Aarhus Universitet, en bred kreds af kulturaktører, partnerskabet bag klimatilpasningsprojektet C2C CC og Midtjysk Lederforum, for nu blot at nævne nogle få, har lagt turen forbi, og det har virkelig været en fornøjelse at opleve engagementet og nysgerrigheden over for det europæiske arbejde fra jer alle sammen.  

At så mange har prioriteret at tage tid ud af travle kalendere for at rejse til Bruxelles, har virkelig været bekræftende for os på CDEU, og vi ser nu frem til at arbejde videre med jer på alle de nye idéer og videreudvikle de partnerskaber, som de mange ture er mundet ud i.  

Ledelsen fra Aarhus Universitet mødes med danskere inden for R&I i Bruxelles

LÆS VORES ARTIKEL: Midtjyske borgmestre, regionsrådsformand, kommunaldirektører og CDEU’s bestyrelse på studietur i Bruxelles 

LÆS VORES ARTIKEL: Ledelsen for Aarhus Universitet på besøg  

At så mange har prioriteret at tage tid ud af travle kalendere for at rejse til Bruxelles, har virkelig været bekræftende for os på CDEU, og vi ser nu frem til at arbejde videre med jer på alle de nye idéer og videreudvikle de partnerskaber, som de mange ture er mundet ud i. 

Vi åbner vores døre for medarbejdere fra midtjyske kommuner, region, AU og VIA, der gerne vil være klogere på, hvordan EU kan bruges i arbejdet derhjemme. 

Visiting Stars i Bruxelles 

I løbet af årets første seks måneder har vi ligeledes igangsat vores nye indsats, Visiting Stars. Den går ud på, at vi åbner vores døre for medarbejdere fra midtjyske kommuner, region, AU og VIA, der gerne vil være klogere på, hvordan EU kan bruges i arbejdet derhjemme.

Fra højre Christian Lausten Sørensen, Aarhus Kommune, og Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Konkret består indsatsen i, at en given medarbejder flytter arbejdsplads fra det midtjyske til CDEU’s kontor i Bruxelles for en periode, som vedkommende selv bestemmer længden af. Dette giver en unik chance for at fordybe sig i arbejdet i Bruxelles, og herved opnås både et bedre kendskab til EU’s mange muligheder, en mere direkte relation til centrale, danske aktører i Bruxelles samt en dybere samarbejdsrelation mellem CDEU og medarbejderens organisation derhjemme.  

LÆS VORES ARTIKEL: Christian Lausten Sørensen fra Borgmesterens Afdeling i Aarhus på kompetenceudvikling i Bruxelles 

Flere har allerede planlagt at komme til Bruxelles på et lignende forløb til efteråret, og vi ser frem til at byde jer alle velkommen.  

Massevis af EU-projekter og -samarbejder 

Mens de mange besøg naturligt nok har fyldt her i første halvår, så er vi også rigtig glade for at opleve den store lyst, som perioden har budt på i forhold til at engagere sig i EU-projekter og -samarbejder.

International sparring og erfaringsudveksling er guld værd, når der skal findes de løsninger, som kan bidrage til et endnu bedre, grønnere og mere digitalt samfund fremadrettet, og på CDEU er vi glade for at kunne understøtte denne indsats for alle vores aktører.  

Musikkonservatorie-studerende spiller for patienterne på Aarhus Universitetshospital.  Foto: Tonny Foghmar

Hvad end vi taler om Region Midtjylland, der vil samle erfaringer fra hele Europa for at belyse, hvordan kultur kan bruges til at løfte vores sundhed på en lang række områder, om Norddjurs Kommune, der vil bruge sin Erasmus+akkreditering til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft hos kommunens kulturinstituioner, om Skive College, der gennem EU-samarbejde vil sikre, at vi har håndværkere nok til fremtidens offshore-vindindustri  eller om Aarhus Kommune, der vil bruge EU’s bymission til at nå egne klimamål, så står en ting klart:

International sparring og erfaringsudveksling er guld værd, når der skal findes de løsninger, som kan bidrage til et endnu bedre, grønnere og mere digitalt samfund fremadrettet, og på CDEU er vi glade for at kunne understøtte denne indsats for alle vores aktører.  

Vi glæder os til at se jer på den anden side

Nu vil vi, i lighed med jer derhjemme, tage en sommerpause og puste ud, og så glæder vi os til at se jer på den anden side af ferien til massevis af nye udvekslinger, samarbejder, projektudviklinger og besøg.  

Rigtig god sommer.  

De bedste hilsner, 
Lars Holte Nielsen