Praktikant ved CDEU

Hvad laver tidligere praktikanter nu?

Hvilke jobs har tidligere praktikanter landet?

Et praktikophold hos os giver en mængde jobrelevante kompetencer.

Læs med herunder for at se, hvilke jobs vores tidligere praktikanter har landet, og hvordan de her bruger de kompetencer, som de har oparbejdet gennem opholdet hos CDEU i Bruxelles.

Marc Vestbo Jacobsen

Marc var praktikant ved CDEU i efteråret 2018 og arbejder nu ved EU-repræsentationen for Uddannelses- og Forskningsministeriet i Bruxelles. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Jeg har været utroligt glad for mit ophold ved CDEU. Årsagen til dette skyldes især, at mit ophold i Bruxelles og ved CDEU fungerede som en naturlig fortsættelse af min kandidatuddannelse på European Studies, hvor jeg udover at udforske og udvide mine interesser inden for EU og europæisk politik, også kunne omsætte min teoretiske viden fra universitetet til praksis ude på arbejdsmarkedet. På den måde lærte jeg naturligvis en masse omkring mine interesseområder, men fik jeg også et indblik i hvilke opgaver, jobs, og karriereveje, der findes for en med mine evner, kompetencer, og interesser, når jeg kom ud på den anden side af universitetet.

Al den viden og erfaring som jeg fik opbygget, skyldes i en vid udstrækning at jeg ved CDEU var omgivet af talentfulde og engagerede kollegaer, der så praktikanter som mere end ’kaffebryggere’, og hvor jeg, assisterede af mine venlige kollegaer, kunne tage teten for min egen udvikling og udbyttet af mit praktikforløb.

Så for mig var mit ophold ved CDEU tæt på ideelt, da jeg arbejdede i et miljø, hvor tempoet, ansvaret, og humøret var højt, men samtidigt også et sted hvor de gik op i, at man får noget ud af sit ophold.

 

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Marc Vestbo Jacobsen under sin praktik ved CDEU

Mit ophold ved CDEU hjalp mig med at få en bedre forståelse for, hvordan Danmark rent praktisk indgår i EU-samarbejdet, og hvordan man på regionalt og kommunalt niveau arbejder med EU-projekter, og hjælper med at binde EU-institutionerne og deres programmer tættere sammen med de danske interessenter.

Især fik jeg et godt indblik i kontorets arbejdet med forskning og innovations rammeprogrammerne, som også gav mig et indblik i, hvordan EU policy bliver til, påvirkes, og forhandles via bl.a. input fra disse kommunale/regionale aktører.

Dertil var noget af det mest givende ved mit ophold det praktiske aspekt i, at jeg oplevede Bruxelles og fik en indsigt i, hvordan byen og Belgien generelt er skruet sammen, hvilket spillede en vigtig rolle for mig, da jeg fik afklaret, at Bruxelles er en mega cool by med et internationalt EU-orienteret miljø, som jeg stortrives i og allerede der vidste, at jeg ønskede at vende tilbage til.

 

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode ved CDEU?

Sideløbende med mit praktikophold ved CDEU arbejdede jeg med forberedelsen af mit speciale til kandidaten for European Studies, som selvom det lagde ekstra pres på mit praktikophold, samtidigt muliggjorde at jeg kunne fordybe og dygtiggøre mig endnu mere inden for EU-området, da jeg valgte at lave et produktspeciale, der fokuserede på det kommende rammeprogram for forskning og innovation; Horizon Europe, i samarbejde med CDEU. At skrive dette produktspeciale er nok en af de bedre beslutninger jeg længe har truffet, da det medførte, at jeg kunne fortsætte min kontakt med CDEU-kontoret, og at jeg så småt kunne specialisere min faglige profil i den retning, jeg nu vidste, at jeg ville gå med min karriere.

Det var især den viden og erfaring, som jeg havde bygget op igennem mit praktikforløb i Bruxelles og efterfølgende produktspeciale, som kombineret med min uddannelse gjorde, at jeg efterhånden havde en faglig profil, der var attraktiv på arbejdsmarkedet inden for det område, der havde min interesse. Til syvende og sidst medførte det, at jeg relativt hurtigt landede et job ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsens EU-kontor DANRO i Bruxelles, hvor jeg nu arbejder som EU Liaison Officer. Helt konkret arbejder jeg med at fremme danske forsknings- og innovationsinteresser i EU, hvor jeg via min rolle som nationalt kontaktpunkt og rådgiver for danske interessenter arbejder for en høj dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe.

Så det er for mig let at se, hvordan de erfaringer jeg gjorde mig under mit praktikophold ved CDEU spillede en stor rolle i, at jeg sidder, hvor jeg gør nu. Og dengang ligesom nu, har jeg stadigvæk fornøjelsen af at arbejde sammen med de søde og talentfulde konsulenter

Tine Lai Andersen - Bæredygtighedskonsulent ved Aarhus Kommune

Tine var praktikant ved CDEU i efteråret 2016. Da hun var færdig med sit speciale, fik hun først job i Region Midtjylland og dernæst i Aarhus Kommune. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Jeg var og er rigtig glad for mit praktikophold ved CDEU. Det var fantastisk at komme ud og prøve nogle af mine faglige kompetencer fra studiet af i virkeligheden, at indgå på en arbejdsplads og have kollegaer samt at opleve Bruxelles.

Hos CDEU arbejdede jeg primært med erhvervsområdet og de virksomhedsrettede EU-programmer. Jeg fik lov til at bistå de to konsulenter, som sad med erhvervsområdet, med stort set alle opgaver, og prøvede således alt fra at screene EU-programmer og calls over at stå på messer/konferencer og pitche EU-programmerne til virksomhederne og udarbejde kommunikationsmateriale til at læse virksomheders ansøgninger til EU-programmerne igennem. Dette gav mig en stor indsigt i såvel EU’s tilbud til virksomhederne som de midtjyske virksomheders behov og udfordringer.

 • Hvordan så dit uddannelses- og karriereforløb ud efter din praktikperiode ved CDEU?

Da jeg kom hjem fra Bruxelles, gik jeg direkte i gang med at skrive mit speciale. Samtidig med arbejdede jeg som studentermedhjælper for CDEU med tilknytning til Thomas, der er kontorets udstationerede medarbejder i Midtjylland med fokus på erhvervsområdet. Jeg fik således lov til at fortsætte med at arbejde med de virksomhedsrettede EU-programmer og kommunikere disse overfor de midtjyske virksomheder.

Landede job i Region Midtjylland

Da jeg blev færdig med mit speciale i sommeren 2017, var jeg så heldig at få arbejde ved Regional Udvikling, Region Midtjylland, hvor jeg skulle arbejde med erhvervsudviklingen inden for it- og techbranchen. Her kunne jeg bruge det store netværk, som CDEU havde hjulpet mig ind i, samt al den viden om de midtjyske virksomheders behov, udfordringer og styrkepositioner, som jeg havde med mig.

Efter to rigtig gode år ved regionen har jeg nu arbejde hos Aarhus Kommune, hvor jeg arbejder med klima og grøn omstilling i erhvervslivet. Her trækker jeg til stadighed på mit netværk, som jeg begyndte at bygge op i min tid ved CDEU, samt min viden om EU og EU’s programmer. F.eks. arbejder jeg lige nu med de kommende EU-missioner i Horizon Europe-programmet og EU’s generelle prioriteringer inden for det grønne, herunder f.eks. hele Green Deal-pagten.

 • Hvilke kompetencer tog du med dig fra CDEU, som særligt har gavnet dig i dine efterfølgende jobs?
 1. Viden om EU, EU’s støtteprogrammer og EU-institutionerne, herunder særligt det at forstå EU’s tankegang, prioriteter og ambitioner.
 2. Viden om Midtjylland, midtjyske prioriteter og ambitioner, herunder særligt inden for erhvervsudvikling.
 3. Netværk.
 4. En oplevelse for livet, der var med til at udvikle mig som menneske og gøre mig klar til at indtage arbejdsmarkedet efter endt studie 😊

Læs Tines farvel til CDEU

Da Tine tog afsked med kontoret, skrev hun sammen med sin med-praktikant Helle en afskedsartikel. Den kan du læse på linket her. 

Line Slott - Fuldmægtig ved Digitaliseringsstyrelsen

Line var praktikant ved CDEU i foråret 2017 og arbejder nu som fuldmægtig ved Digitaliseringsstyrelsen i København. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

CDEU er en rigtig spændende arbejdsplads med meget kompetente kollegaer. Det var derfor rig mulighed for faglig sparring og rådgivning, ligesom de faglige opgaver stod i kø, hvis man som praktikant havde lyst og mod på udfordringer. Særligt mindes jeg de mange konferencer om EU’s forskningsrammeprogram Horizon 2020, hvor det hurtigt gik op for mig, hvor mange fantastiske muligheder, der findes for at samarbejde grænseoverskridende om nogle af de vigtigste og mest udfordrende problematikker, EU står over for. Uden jobbet som praktikant hos CDEU var denne perle af EU næppe gået op for mig, ligesom jeg sikkert ikke ville have haft mulighed for at få praktisk erfaring med formidling af tungt EU-stof.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Som repræsentant for kontoret på en række konferencer og ansvarlig for kontorets nyhedsbrev fik jeg hurtigt oparbejdet interesse for – og ikke mindst kompetence – til at forstå og formidle EU-stof. Desuden lærte jeg at sætte oparbejdet viden ind i en større kontekst på tværs af fagområder. Evnen til dels at forstå teknisk kompliceret materiale og information, dels at formidle sådan information til udefrakommende er formentlig den kompetence, jeg har trukket mest på siden hen.

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode ved CDEU?

Jeg fik efter mit praktikophold studiejob i Finansministeriets koncern, Digitaliseringsstyrelsen. Her arbejder jeg fortsat – nu som fuldmægtig på diverse digitaliseringsprojekter.

Majken Daugaard - Fundraiser og Konsulent

Majken var praktikant ved CDEU i efteråret 2015 og arbejder nu som Fundraiser og Konsulent ved VIA University College i Midtjylland. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Opholdet ved CDEU var for mig et glædeligt gensyn med Bruxelles, hvor jeg fik lov til at udvikle mig rigtig meget i forhold til at kunne omsætte teori og viden til praksis på mange – men også ret konkrete – områder.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Jeg tror mere, at det er et spørgsmål om, at jeg fik lært at anvende de kompetencer, som jeg allerede i høj grad havde, på konkrete arbejdsopgaver og finde ud af, hvad jeg kunne byde ind med i en arbejdsmæssig sammenhæng.

I min projektansættelse og senere som Fundraiser har mit praktikophold i høj grad været det fundament, som har dannet grundlag for, at jeg for det første fik jobbet, men også at jeg har haft en basal viden og forståelse at trække på, da mit arbejde i høj grad går ud på at øge den eksterne finansiering for forskning og udvikling i VIA Erhverv. Med den nye samarbejdsaftale mellem CDEU og VIA, der blev indgået i april 2018, gør det endvidere, at vi i VIA fra starten har kunnet skabe et tæt samarbejde på baggrund af en fælles forforståelse for arbejdet med at tiltrække EU-midler hjem til VIA.

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Jeg skrev speciale om Science Diplomacy i forhold til, hvordan forsknings-/vidensfællesskaber kan påvirke politiske beslutninger med fokus på Arktis. Dette var i høj grad inspireret af flere af de konferencer, som jeg deltog i under mit praktikophold. Efterfølgende er jeg blevet ansat på VIA University College. Først i projektansættelse og barselsvikariat, men efter et halvt år dukkede en ny mulighed op, og jeg er nu fastansat som Fundraiser og konsulent.

Helle Laursen - Koordinator ved Copenhagen Dance Arts

Helle var praktikant ved CDEU i efteråret 2016 og arbejder nu som Koordinator ved Copenhagen Dance Arts. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Min tid hos CDEU var meget givende. Der var højt til loftet, og der var en rigtig god omgangstone, som gjorde, at jeg hurtigt følte mig tilpas på min nye arbejdsplads. Der var også mulighed for at springe på de opgaver, der interesserede mig, og samarbejde med nogle helt vildt kompetente medarbejdere, som så mig som en ressource, der skulle bruges. Og så var de også lydhøre, når vi praktikanter syntes, at der var arbejdsområder, der kunne forbedres, hvilket betød, at vi fik ændret nogle arbejdsgange, så der blev mere tid til de gode opgaver. Det betyder rigtig meget at blive taget seriøst og at få lov til at sætte sit aftryk. Desuden fik jeg enorm stor respekt for det arbejde, der sker fra dansk og regional side i EU, og ikke mindst vigtigheden af EU og EU-samarbejde helt ned på lokale projekter.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Ja, jeg fik især bygget videre på værktøjer, som jeg havde fra et project management-forløb på min kandidat i internationale studier. Bl.a. deltog jeg i et konsulentkursus med de øvrige kolleger under mit ophold hos CDEU, som virkelig byggede ovenpå og tilføjede redskaber til projektstyring. I mit daglige arbejde bruger jeg i høj grad en project management-tilgang og bruger nogle af de værktøjer, jeg fik med, for at systematisere og holde hånd i hanke med projekter. Dertil sidder jeg med fundraising, herunder EU-funding, og der er det rigtig godt at kende til det maskineri, der ligger bag EU-calls, og at have læst og analyseret calls, så jeg kan være skarpere i de ansøgninger, jeg er med til at skrive. At jeg har arbejdet med EU-funding inden for kulturområdet er helt sikkert noget, der gjorde mig interessant for min nuværende arbejdsgiver.

Koordinering, projektledelse og analytisk tilgang til fundraising – hvad end det er EU eller danske ansøgninger – og i det hele taget at have indsigt i de politiske prioriteter, der ligger bag Creative Europe programmet, er nogle ting, som jeg har fået med mig. Og så netværk. Det er et fortæsket ord i EU, men når man arbejder inden for den kulturelle verden, så lever man af at hjælpe hinanden, og dér giver det rigtig meget mening, især når jeg deltager i Creative Europe arrangementer med andre kulturorganisationer.

 • Hvordan så din uddannelse og dit karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Jeg startede direkte på speciale efter praktikopholdet, som jeg færdiggjorde sommeren 2017, hvor jeg skrev en komparativ analyse af danske og britiske fagforeningers EU-strategier i et euroskeptisk landskab, hvor EU samtidig arbejder for et mere socialt og solidarisk Europa. Mens jeg var arbejdssøgende, var jeg meget aktiv frivilligkoordinator og projektleder ved Red Barnet Ungdom i Aarhus for et stort event ifm. Aarhus 2017 – Europæisk kulturhovedstad, og fik på den måde brugt projektledelse og fundraising i praksis. Jeg har i 10 måneder være ansat som koordinator og producent ved Copenhagen Dance Arts, som producerer professionelle forestillinger og uddanner professionelle, internationale dansere. Det lyder måske lidt langt væk fra EU, men det er det ikke, når det kommer til at ville fundraise midler herunder fra Creative Europe til europæiske samarbejdsprojekter og at holde overblik over adskillige projekter.

Rikke Hemmeløf Engstrøm Pedersen - Fuldmægtig ved Uddannelses- og forskningsministeriet

Rikke var praktikant ved CDEU i foråret 2016 og arbejder nu som Fuldmægtig ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Mit praktikophold hos CDEU var enormt lærerigt og udviklede mig både fagligt og personligt. Det at være i Bruxelles og tæt på EU-institutionerne var fedt, fordi det åbnede mange døre og gav mulighed for at komme tæt på den EU-politiske dagsorden. Samtidig var det spændende at være med til at arbejde for, at midtjyske aktører og EU kom tættere på hinanden.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Mit praktikophold hos CDEU var reelt mit første møde med ”virkeligheden”/arbejdsmarkedet. I mine studiejobs indtil da havde jeg ikke anvendt faglige kompetencer fra studiet, og det var først i forbindelse med mit praktikophold, at jeg blev opmærksom på, hvordan min faglighed kunne omsættes i praksis.  Det her med at blive bevidst om, hvordan det er at være en del af en arbejdsplads, er faktisk noget, jeg tror, har hjulpet med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet efterfølgende.

Praktikopholdet var med til at styrke nogle af de kompetencer, jeg allerede havde oparbejdet – eksempelvis i forhold til formidling af komplekst stof og analytiske kompetencer. Dette er kompetencer, jeg i høj grad anvender i mit nuværende job.

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Jeg var i praktik hos CDEU på mit 8. semester. Da jeg kom tilbage til Danmark, fulgte et semester med undervisning, hvorefter specialeskrivningen stod på. Stort set lige efter jeg kom retur til DK, blev jeg ansat som studentermedhjælper på et forskningsprojekt om den bibliometriske forskningsindikator på Aarhus Universitet. Og kort inden jeg afleverede mit speciale, blev jeg ansat som fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor jeg stadig er i dag. Her arbejder jeg bl.a. med styring af universiteterne og innovationsområdet. Mit praktikophold hos CDEU, herunder bl.a. kendskabet til europæisk forsknings- og innovationspolitik, har nok ikke ligefrem været en dårlig ballast set i lyset af, hvad jeg arbejder med i dag.

Mikkel Nikolaj Lynge Madsen - Fuldmægtig ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Mikkel var praktikant ved CDEU i foråret 2015 og arbejder nu som Fuldmægtig ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i København. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Jeg var generelt rigtig glad for opholdet ved CDEU. Der var stor mulighed for at engagere sig i de opgaver, man havde lyst til, ligesom kollegaerne var inkluderende både fagligt og socialt. I mit tilfælde betød det, at jeg fik erfaring med dels at skrive nyhedsbreve, analyser og referater på vegne af folk hjemme i Midtjylland, dels at indgå i samarbejde omkring planlægning af begivenheder i Bruxelles med andre regionskontorer i byen. Derudover var det sociale sammenhold blandt de danske praktikanter i byen med til at gøre opholdet til en fornøjelse – og det har givet et netværk, jeg stadig kan trække på i dag. 

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Spørgsmålet om kompetencer er altid svært at svare på som generalist, men opholdet fik i hvert fald givet mig noget praktisk erfaring med de klassiske akademiske kompetencer såsom analyse, informationsindsamling og formidling, som altid er svære at gøre håndgribelige. Ud over den slags kompetencer, så gav opholdet mig erfaring med noget så praktisk som interessenthåndtering – inddragelse og samarbejde på tværs af landegrænser og fagområder – både nede i Bruxelles og op til de forskellige samarbejdspartnere derhjemme.

Foruden de kedelige, akademiske kompetencer, så er det primært erfaringen med at inddrage og samarbejde med vidt forskellige interessenter, som jeg kan anvende i mit arbejde. Mit arbejde består dels af at samarbejde med kontorchefer og medarbejdere ude i den IT-driftsorganisation, som jeg understøtter med budgetlægning og -opfølgning, og dels at udarbejde ledelsesinformation på baggrund af det samarbejde, man har på tværs. Med andre ord trækker jeg både på erfaringen med at skulle samarbejde med andre faglige baggrunde samt på hele den formidlingserfaring, som praktikholdet også dyrkede. Da Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en IT-styrelse, hjælper erfaringen med at skulle sætte sig ind i komplicerede EU-emner også i høj grad, da problemstillinger omkring IT-systemer nærmest bliver simple i sammenligning. Det, at man kan forstå og formidle EU-stof til lægfolk, er også et glimrende salgspunkt, når man sidder til jobsamtaler. 

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Efter praktikperioden gik jeg direkte til specialeskrivningen på statskundskab. Efter det blev afleveret, havde jeg en kort projektansættelse hos Arla, inden jeg fik fuldtidsarbejde hos SKAT, hvor jeg blandt andet har siddet med projekt- og økonomistyring. Her sidder jeg nu i den del, der er blevet til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Kristine Nedergaard Larsen - Konsulent ved Center for Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut

Kristine var praktikant ved CDEU i foråret 2015 og arbejder nu som Konsulent ved Center for Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut i Aarhus. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Jeg havde et rigtig godt ophold ved CDEU, hvor jeg synes jeg fik lov til at være med til en masse forskellige projekter og sad med mange opgaver. Min med-praktikant og jeg havde et godt samarbejde og kunne lære meget af hinanden, samtidig med at konsulenterne gav god inspiration og læring.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

I løbet af mit praktikophold er det nok særligt evnen til at skrive og formidle som jeg særligt har fået trænet. Blandt andet igennem produktionen af det ugentlige nyhedsbrev, at have deltaget i forskellige konferencer og møder i forskellige emner indenfor EU, at skulle formidle den viden til til resten af kontoret eller kontorets samarbejdspartnere og ved at lave oplæg for besøgende.

Jeg synes især, at det har været forståelse for processerne og arbejdsgangene i EU, samt erfaring og indsigt i arbejdet med EU-tilskudsansøgninger, som jeg har kunnet benytte i mit senere arbejdsliv. Herudover har det også været de helt generelle kompetencer, såsom at arbejde sammen med andre fagligheder, at koordinere projekter på tværs og at kunne formidle, som jeg stadig benytter mig af.

 • Hvordan så din uddannelse og dit karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Efter min praktik havde jeg en kort ansættelse som studiemedhjælper ved Region Midtjylland i forbindelse med en stor ansøgning om klimatilpasning, som Birgitte Karnøe Frederiksen på kontoret havde initieret (C2C CC). Her var jeg med til at varetage CDEUs rolle i projektet hen over sommeren. Derefter tog jeg på udveksling ved Stockholms Universitet. Jeg blev færdig som cand.scient.pol i sommeren 2017, og har siden haft en kort ansættelse ved Center for Sundhedsvidensskabelige Uddannelser ved Århus Universitet. Jeg startede i april 2018 som konsulent ved Center for Analyse og Erhvervsfremme ved Teknologisk Institut i Aarhus. 

Martin Juhl Madsen - EU policy & Budget, Ministry of Finance of Denmark

Martin var praktikant ved CDEU i foråret 2014 og arbejder nu som Head of Section ved Ministry of Finance of Denmark i København. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Både professionelt og personligt gav de seks måneder på kontoret i Bruxelles mig en masse lærerige oplevelser at tage med hjem. Desuden har tiden i Bruxelles kastet et uvurderligt netværk og et væld af gode minder af sig, som jeg er meget taknemmelig for.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Jeg fik gjort mig nogle praktiske erfaringer med det EU-system, som indtil da kun havde været abstrakte teorier og komplekse, institutionelle sammenhænge. Jeg fik smag for konsulent- og lobbyfaget og mod på at gøre karriere i udlandet efter endt uddannelse.

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Efter mit praktikophold tog jeg en kandidat i statskundskab ved Københavns Universitet, inden jeg i april 2017 blev ansat i Finansministeriets EU-budgetkontor. Fra marts til august 2018 var jeg udlånt fra denne stilling for at arbejde i kabinettet for den tyske EU-kommissær med ansvar for EU’s budget og personaleanliggender.