Praktikant ved CDEU

Hvad laver tidligere praktikanter nu?

Vores praktikanter bringer en masse ny inspiration ind i vores dagligdag, og det er vi simpelthen så glade for på kontoret.

I efterårssemesteret 2019 har det været Amalie, Andreas og Katrine, som vi har haft fornøjelsen af, og herunder kan du blive lidt klogere på, hvad de tre tager med sig fra deres ophold hos os.

Lidt længere nede på siden her kan du læse om, hvilke jobs vores tidligere praktikanter har landet efter endt uddannelse.

 

Amalie Mersh

Har en bachelorgrad i journalistik og læser til dagligt en kandidatgrad i Europastudier på Aarhus Universitet. Har på CDEU beskæftiget sig primært med kultur og kommunikation. Er blevet så glad for Bruxelles, at hun også bliver her for at skrive speciale. Læs mere

Hvad tager du med herfra?
– Min praktiktid har givet mig et meget større indblik i, hvad det vil sige at være en del af EU. På studiet får vi et mere overordnet indtryk, da det her handler mest om institutionerne og deres rolle, men tiden på CDEU har givet mig et mere reelt indblik i, hvordan det hænger sammen og f.eks. hvilke muligheder, der er for funding fra EU.
Jeg er rigtig glad for at have arbejdet med både kultur og kommunikation. Kulturområdet var helt nyt for mig, og det har været rigtig interessant at få indsigt i. Derimod kender jeg allerede til kommunikation fra min bachelor, men jeg har lært rigtig meget af de udfordringer, der ligger i at kommunikere om EU.

Hvad har du syntes om Bruxelles?
– Det er altid sjovt at flytte til et nyt sted, og Bruxelles er virkelig en fed by. Faktisk er jeg blevet så glad for den, at jeg har valgt at blive her, mens jeg skriver mit speciale. Så jeg siger farvel til CDEU, men ikke til byen – og så glæder jeg mig ellers til at opleve foråret hernede. Og hvem ved, måske det også kan blive til en jobmulighed hernede en dag!?

Andreas Krabbe

Har en bachelorgrad i historie og læser til dagligt en kandidatgrad i Europastudier på Aarhus Universitet. Har på CDEU beskæftiget sig primært med uddannelses- og forskningsområdet. Har ikke tidligere haft nogen interesse for at arbejde med uddannelse, men det har praktikopholdet ændret på. Læs mere

Hvad tager du med herfra?
Havde nogen spurgt mig, da jeg startede, om jeg skulle beskæftige mig med uddannelsesområdet fremadrettet, så havde svaret været nej. Men nu, hvor jeg har fået et dybt indblik i særligt Erasmus+ programmet og alle de muligheder, det tilbyder, så synes jeg, at det kunne være spændende at arbejde inden for uddannelse. Dermed har mit praktikophold påvirket mig betydeligt. Opholdet har i det hele taget givet mig en større viden om EU og hvordan det fungerer, og så er jeg glad for at have fået et indblik i, hvordan CDEU arbejder, ikke mindst med interessevaretagelse.

Hvad har du syntes om Bruxelles?
Det har været fedt at være så tæt på, hvor det hele sker. Har man været heldig, har man kunnet se politikerne fra Europa-Parlamentet og medlemmerne af Europa-Kommissionen, så det har givet en helt anden nærhed til EU at være i Bruxelles.

Katrine Højen

Har en bachelorgrad i antropologi. Læser til dagligt en kandidatgrad i Europastudier på Aarhus Universitet. Har på CDEU beskæftiget sig primært med erhvervsområdet og det grønne område. Opholdet har virkelig givet blod på tanden i forhold til at ville arbejde med EU fremadrettet. Læs mere

Hvad tager du med herfra?
Det har været fedt at få lov til at opleve, hvordan tingene fungerer i Bruxelles på så tæt hold. Det har virkelig været en øjenåbner for mig i forhold til at forstå den store kompleksitet, som EU rummer. Var jeg blevet i Danmark, så er jeg sikker på, at jeg ikke ville have lært det. Jeg har også været rigtig glad for mine arbejdsområder; jeg havde hverken stor erfaring med erhvervsområdet eller det grønne område fra før, men det har været spændende at blive klogere på. Og jeg vil meget gerne arbejde med EU fremover, så praktikopholdet har virkelig givet mig blod på tanden.

Hvad har du syntes om Bruxelles?
Det er en by, hvor der sker rigtig meget, og hvor der er virkelig mange unge mennesker. Der er også mange oplevelser i Bruxelles og de nærliggende byer såsom Gent og Brügge, som jeg har været glad for at få med.

Hvilke jobs har tidligere praktikanter landet?

Et praktikophold hos os giver en mængde jobrelevante kompetencer.

Læs med herunder for at se, hvilke jobs vores tidligere praktikanter har landet, og hvordan de her har kunnet bruge de kompetencer, som de oparbejdede i tiden hos CDEU.

Line Slott - Fuldmægtig ved Digitaliseringsstyrelsen

Line var praktikant ved CDEU  i foråret 2017 og arbejder nu som fuldmægtig ved Digitaliseringsstyrelsen i København. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

CDEU er en rigtig spændende arbejdsplads med meget kompetente kollegaer. Det var derfor rig mulighed for faglig sparring og rådgivning, ligesom de faglige opgaver stod i kø, hvis man som praktikant havde lyst og mod på udfordringer. Særligt mindes jeg de mange konferencer om EU’s forskningsrammeprogram Horizon 2020, hvor det hurtigt gik op for mig, hvor mange fantastiske muligheder, der findes for at samarbejde grænseoverskridende om nogle af de vigtigste og mest udfordrende problematikker, EU står over for. Uden jobbet som praktikant hos CDEU var denne perle af EU næppe gået op for mig, ligesom jeg sikkert ikke ville have haft mulighed for at få praktisk erfaring med formidling af tungt EU-stof.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Som repræsentant for kontoret på en række konferencer og ansvarlig for kontorets nyhedsbrev fik jeg hurtigt oparbejdet interesse for – og ikke mindst kompetence – til at forstå og formidle EU-stof. Desuden lærte jeg at sætte oparbejdet viden ind i en større kontekst på tværs af fagområder. Evnen til dels at forstå teknisk kompliceret materiale og information, dels at formidle sådan information til udefrakommende er formentlig den kompetence, jeg har trukket mest på siden hen.

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode ved CDEU?

Jeg fik efter mit praktikophold studiejob i Finansministeriets koncern, Digitaliseringsstyrelsen. Her arbejder jeg fortsat – nu som fuldmægtig på diverse digitaliseringsprojekter.

Majken Daugaard - Fundraiser og Konsulent

Majken var praktikant ved CDEU i efteråret 2015 og arbejder nu som Fundraiser og Konsulent ved VIA University College i Midtjylland. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Opholdet ved CDEU var for mig et glædeligt gensyn med Bruxelles, hvor jeg fik lov til at udvikle mig rigtig meget i forhold til at kunne omsætte teori og viden til praksis på mange – men også ret konkrete – områder.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Jeg tror mere, at det er et spørgsmål om, at jeg fik lært at anvende de kompetencer, som jeg allerede i høj grad havde, på konkrete arbejdsopgaver og finde ud af, hvad jeg kunne byde ind med i en arbejdsmæssig sammenhæng.

I min projektansættelse og senere som Fundraiser har mit praktikophold i høj grad været det fundament, som har dannet grundlag for, at jeg for det første fik jobbet, men også at jeg har haft en basal viden og forståelse at trække på, da mit arbejde i høj grad går ud på at øge den eksterne finansiering for forskning og udvikling i VIA Erhverv. Med den nye samarbejdsaftale mellem CDEU og VIA, der blev indgået i april 2018, gør det endvidere, at vi i VIA fra starten har kunnet skabe et tæt samarbejde på baggrund af en fælles forforståelse for arbejdet med at tiltrække EU-midler hjem til VIA.

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Jeg skrev speciale om Science Diplomacy i forhold til, hvordan forsknings-/vidensfællesskaber kan påvirke politiske beslutninger med fokus på Arktis. Dette var i høj grad inspireret af flere af de konferencer, som jeg deltog i under mit praktikophold. Efterfølgende er jeg blevet ansat på VIA University College. Først i projektansættelse og barselsvikariat, men efter et halvt år dukkede en ny mulighed op, og jeg er nu fastansat som Fundraiser og konsulent.

Helle Laursen - Koordinator ved Copenhagen Dance Arts

Helle var praktikant ved CDEU i efteråret 2016 og arbejder nu som Koordinator ved Copenhagen Dance Arts. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Min tid hos CDEU var meget givende. Der var højt til loftet, og der var en rigtig god omgangstone, som gjorde, at jeg hurtigt følte mig tilpas på min nye arbejdsplads. Der var også mulighed for at springe på de opgaver, der interesserede mig, og samarbejde med nogle helt vildt kompetente medarbejdere, som så mig som en ressource, der skulle bruges. Og så var de også lydhøre, når vi praktikanter syntes, at der var arbejdsområder, der kunne forbedres, hvilket betød, at vi fik ændret nogle arbejdsgange, så der blev mere tid til de gode opgaver. Det betyder rigtig meget at blive taget seriøst og at få lov til at sætte sit aftryk. Desuden fik jeg enorm stor respekt for det arbejde, der sker fra dansk og regional side i EU, og ikke mindst vigtigheden af EU og EU-samarbejde helt ned på lokale projekter.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Ja, jeg fik især bygget videre på værktøjer, som jeg havde fra et project management-forløb på min kandidat i internationale studier. Bl.a. deltog jeg i et konsulentkursus med de øvrige kolleger under mit ophold hos CDEU, som virkelig byggede ovenpå og tilføjede redskaber til projektstyring. I mit daglige arbejde bruger jeg i høj grad en project management-tilgang og bruger nogle af de værktøjer, jeg fik med, for at systematisere og holde hånd i hanke med projekter. Dertil sidder jeg med fundraising, herunder EU-funding, og der er det rigtig godt at kende til det maskineri, der ligger bag EU-calls, og at have læst og analyseret calls, så jeg kan være skarpere i de ansøgninger, jeg er med til at skrive. At jeg har arbejdet med EU-funding inden for kulturområdet er helt sikkert noget, der gjorde mig interessant for min nuværende arbejdsgiver.

Koordinering, projektledelse og analytisk tilgang til fundraising – hvad end det er EU eller danske ansøgninger – og i det hele taget at have indsigt i de politiske prioriteter, der ligger bag Creative Europe programmet, er nogle ting, som jeg har fået med mig. Og så netværk. Det er et fortæsket ord i EU, men når man arbejder inden for den kulturelle verden, så lever man af at hjælpe hinanden, og dér giver det rigtig meget mening, især når jeg deltager i Creative Europe arrangementer med andre kulturorganisationer.

 • Hvordan så din uddannelse og dit karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Jeg startede direkte på speciale efter praktikopholdet, som jeg færdiggjorde sommeren 2017, hvor jeg skrev en komparativ analyse af danske og britiske fagforeningers EU-strategier i et euroskeptisk landskab, hvor EU samtidig arbejder for et mere socialt og solidarisk Europa. Mens jeg var arbejdssøgende, var jeg meget aktiv frivilligkoordinator og projektleder ved Red Barnet Ungdom i Aarhus for et stort event ifm. Aarhus 2017 – Europæisk kulturhovedstad, og fik på den måde brugt projektledelse og fundraising i praksis. Jeg har i 10 måneder være ansat som koordinator og producent ved Copenhagen Dance Arts, som producerer professionelle forestillinger og uddanner professionelle, internationale dansere. Det lyder måske lidt langt væk fra EU, men det er det ikke, når det kommer til at ville fundraise midler herunder fra Creative Europe til europæiske samarbejdsprojekter og at holde overblik over adskillige projekter.

Rikke Hemmeløf Engstrøm Pedersen - Fuldmægtig ved Uddannelses- og forskningsministeriet

Rikke var praktikant ved CDEU i foråret 2016 og arbejder nu som Fuldmægtig ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Mit praktikophold hos CDEU var enormt lærerigt og udviklede mig både fagligt og personligt. Det at være i Bruxelles og tæt på EU-institutionerne var fedt, fordi det åbnede mange døre og gav mulighed for at komme tæt på den EU-politiske dagsorden. Samtidig var det spændende at være med til at arbejde for, at midtjyske aktører og EU kom tættere på hinanden.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Mit praktikophold hos CDEU var reelt mit første møde med ”virkeligheden”/arbejdsmarkedet. I mine studiejobs indtil da havde jeg ikke anvendt faglige kompetencer fra studiet, og det var først i forbindelse med mit praktikophold, at jeg blev opmærksom på, hvordan min faglighed kunne omsættes i praksis.  Det her med at blive bevidst om, hvordan det er at være en del af en arbejdsplads, er faktisk noget, jeg tror, har hjulpet med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet efterfølgende.

Praktikopholdet var med til at styrke nogle af de kompetencer, jeg allerede havde oparbejdet – eksempelvis i forhold til formidling af komplekst stof og analytiske kompetencer. Dette er kompetencer, jeg i høj grad anvender i mit nuværende job.

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Jeg var i praktik hos CDEU på mit 8. semester. Da jeg kom tilbage til Danmark, fulgte et semester med undervisning, hvorefter specialeskrivningen stod på. Stort set lige efter jeg kom retur til DK, blev jeg ansat som studentermedhjælper på et forskningsprojekt om den bibliometriske forskningsindikator på Aarhus Universitet. Og kort inden jeg afleverede mit speciale, blev jeg ansat som fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor jeg stadig er i dag. Her arbejder jeg bl.a. med styring af universiteterne og innovationsområdet. Mit praktikophold hos CDEU, herunder bl.a. kendskabet til europæisk forsknings- og innovationspolitik, har nok ikke ligefrem været en dårlig ballast set i lyset af, hvad jeg arbejder med i dag.

Mikkel Nikolaj Lynge Madsen - Fuldmægtig ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Mikkel var praktikant ved CDEU i foråret 2015 og arbejder nu som Fuldmægtig ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i København. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Jeg var generelt rigtig glad for opholdet ved CDEU. Der var stor mulighed for at engagere sig i de opgaver, man havde lyst til, ligesom kollegaerne var inkluderende både fagligt og socialt. I mit tilfælde betød det, at jeg fik erfaring med dels at skrive nyhedsbreve, analyser og referater på vegne af folk hjemme i Midtjylland, dels at indgå i samarbejde omkring planlægning af begivenheder i Bruxelles med andre regionskontorer i byen. Derudover var det sociale sammenhold blandt de danske praktikanter i byen med til at gøre opholdet til en fornøjelse – og det har givet et netværk, jeg stadig kan trække på i dag. 

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Spørgsmålet om kompetencer er altid svært at svare på som generalist, men opholdet fik i hvert fald givet mig noget praktisk erfaring med de klassiske akademiske kompetencer såsom analyse, informationsindsamling og formidling, som altid er svære at gøre håndgribelige. Ud over den slags kompetencer, så gav opholdet mig erfaring med noget så praktisk som interessenthåndtering – inddragelse og samarbejde på tværs af landegrænser og fagområder – både nede i Bruxelles og op til de forskellige samarbejdspartnere derhjemme.

Foruden de kedelige, akademiske kompetencer, så er det primært erfaringen med at inddrage og samarbejde med vidt forskellige interessenter, som jeg kan anvende i mit arbejde. Mit arbejde består dels af at samarbejde med kontorchefer og medarbejdere ude i den IT-driftsorganisation, som jeg understøtter med budgetlægning og -opfølgning, og dels at udarbejde ledelsesinformation på baggrund af det samarbejde, man har på tværs. Med andre ord trækker jeg både på erfaringen med at skulle samarbejde med andre faglige baggrunde samt på hele den formidlingserfaring, som praktikholdet også dyrkede. Da Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en IT-styrelse, hjælper erfaringen med at skulle sætte sig ind i komplicerede EU-emner også i høj grad, da problemstillinger omkring IT-systemer nærmest bliver simple i sammenligning. Det, at man kan forstå og formidle EU-stof til lægfolk, er også et glimrende salgspunkt, når man sidder til jobsamtaler. 

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Efter praktikperioden gik jeg direkte til specialeskrivningen på statskundskab. Efter det blev afleveret, havde jeg en kort projektansættelse hos Arla, inden jeg fik fuldtidsarbejde hos SKAT, hvor jeg blandt andet har siddet med projekt- og økonomistyring. Her sidder jeg nu i den del, der er blevet til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Kristine Nedergaard Larsen - Konsulent ved Center for Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut

Kristine var praktikant ved CDEU i foråret 2015 og arbejder nu som Konsulent ved Center for Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut i Aarhus. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Jeg havde et rigtig godt ophold ved CDEU, hvor jeg synes jeg fik lov til at være med til en masse forskellige projekter og sad med mange opgaver. Min med-praktikant og jeg havde et godt samarbejde og kunne lære meget af hinanden, samtidig med at konsulenterne gav god inspiration og læring.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

I løbet af mit praktikophold er det nok særligt evnen til at skrive og formidle som jeg særligt har fået trænet. Blandt andet igennem produktionen af det ugentlige nyhedsbrev, at have deltaget i forskellige konferencer og møder i forskellige emner indenfor EU, at skulle formidle den viden til til resten af kontoret eller kontorets samarbejdspartnere og ved at lave oplæg for besøgende.

Jeg synes især, at det har været forståelse for processerne og arbejdsgangene i EU, samt erfaring og indsigt i arbejdet med EU-tilskudsansøgninger, som jeg har kunnet benytte i mit senere arbejdsliv. Herudover har det også været de helt generelle kompetencer, såsom at arbejde sammen med andre fagligheder, at koordinere projekter på tværs og at kunne formidle, som jeg stadig benytter mig af.

 • Hvordan så din uddannelse og dit karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Efter min praktik havde jeg en kort ansættelse som studiemedhjælper ved Region Midtjylland i forbindelse med en stor ansøgning om klimatilpasning, som Birgitte Karnøe Frederiksen på kontoret havde initieret (C2C CC). Her var jeg med til at varetage CDEUs rolle i projektet hen over sommeren. Derefter tog jeg på udveksling ved Stockholms Universitet. Jeg blev færdig som cand.scient.pol i sommeren 2017, og har siden haft en kort ansættelse ved Center for Sundhedsvidensskabelige Uddannelser ved Århus Universitet. Jeg startede i april 2018 som konsulent ved Center for Analyse og Erhvervsfremme ved Teknologisk Institut i Aarhus. 

Martin Juhl Madsen - EU policy & Budget, Ministry of Finance of Denmark

Martin var praktikant ved CDEU i foråret 2014 og arbejder nu som Head of Section ved Ministry of Finance of Denmark i København. Læs mere
 • Hvad synes du om dit ophold ved CDEU?

Både professionelt og personligt gav de seks måneder på kontoret i Bruxelles mig en masse lærerige oplevelser at tage med hjem. Desuden har tiden i Bruxelles kastet et uvurderligt netværk og et væld af gode minder af sig, som jeg er meget taknemmelig for.

 • Fik du oparbejdet eller lært nogle kompetencer, som har hjulpet dig efter dit praktikophold?

Jeg fik gjort mig nogle praktiske erfaringer med det EU-system, som indtil da kun havde været abstrakte teorier og komplekse, institutionelle sammenhænge. Jeg fik smag for konsulent- og lobbyfaget og mod på at gøre karriere i udlandet efter endt uddannelse.

 • Hvordan så din uddannelse og karriereforløb ud efter din praktikperiode hernede?

Efter mit praktikophold tog jeg en kandidat i statskundskab ved Københavns Universitet, inden jeg i april 2017 blev ansat i Finansministeriets EU-budgetkontor. Fra marts til august 2018 var jeg udlånt fra denne stilling for at arbejde i kabinettet for den tyske EU-kommissær med ansvar for EU’s budget og personaleanliggender.