Praktikant ved CDEU

Hvem er i praktik nu?

Fra venstre Sebastian Cadieux, Ulrikka Skovdal, Anna Bjørum og Daniel Haslov

Sebastian Cadieux

Jeg hedder Sebastian, og jeg er 25 år gammel. Til daglig bor jeg i Aarhus og læser statskundskab på Aarhus Universitet. Her til foråret skal jeg være praktikant ved CDEU, hvor jeg skal beskæftige mig med forskningsområdet. Læs mere

Gennem mit studie har jeg læst og beskæftiget mig meget med EU, både med det institutionelle setup og med de sociologiske processer, som sker i det daglige arbejde i EU-systemet. Det institutionelle setup kan på mange måder virke kompliceret med de mange led og organer, og derudover kan de sociologiske processer ses alle vegne, hvor mange aftaler ses efter interne møder og udvekslinger.

Det er derfor superinteressant at kunne beskæftige sig med dette i min dagligdag, hvor jeg hjælper til med at agere bindeled mellem EU og midtjyske aktører, og hvor potentialet bag de komplicerede systemer og mange møder virkelig udfoldes til fulde og kan være til gavn for de mennesker som EU-institutionen er sat i verden for. Fagligt er dette emner, jeg perifert har rørt ved igennem mit studie, og som jeg nu endelig kan beskæftige mig med på daglig basis.

 

Anna Bjørum

Jeg hedder Anna, og jeg er 23 år gammel. Jeg bor til dagligt i København, hvor jeg netop er startet på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Dette forår skal jeg være praktikant hos Central Denmark EU Office, hvor jeg skal arbejde med sundhedsområdet. Læs mere

Gennem min bachelor i Folkesundhedsvidenskab har jeg i enkelte fag fået vækket en interesse for EU-samarbejdet og for et mere internationalt perspektiv på sundhedsudfordringer.

Jeg håber på, at praktikopholdet hos CDEU vil give mig et konkret indblik i EU-programmerne og i det europæiske samarbejde samt give indsigter i, hvordan Region Midtjylland konkret kan drage nytte af samt påvirke samarbejdet inden for blandt andet sundhed. Derudover håber jeg, at praktikopholdet kan give mig inspiration til fremtidige karrieremuligheder.

Ulrikka Skovdal

Jeg hedder Ulrikka, og jeg er 25 år gammel. Jeg bor normalt i København, hvor jeg har læst en bachelor i statskundskab ved Københavns Universitet. Jeg er i praktik ved Central Denmark EU Office i foråret 2022, inden jeg begynder på min kandidat i statskundskab til september. Hos CDEU skal jeg arbejde med det grønne område. Læs mere

På min bachelor har jeg beskæftiget mig med den grønne omstilling fra mange teoretiske perspektiver, og som praktikant hos CDEU ser jeg frem til at sætte disse perspektiver i spil og lære endnu mere om grøn politik og det europæiske samarbejde.

Derudover ser jeg frem til at blive klogere på, hvordan EU ser ud fra en lokal vinkel.

Daniel Haslov

Jeg hedder Daniel, og jeg er 27 år gammel. Jeg kommer fra Aarhus, hvor jeg læser en professionsbachelor i Offentlig Administration på VIA University College. Som praktikant ved CDEU skal jeg arbejde med erhvervs- og uddannelsesområdet. Læs mere

Min uddannelse har givet mig brede evner som generalist og en stor indsigt i offentlig forvaltning. Udover det har EU altid fascineret mig utroligt meget. På den måde vil jeg betegne mig selv som en europæisk farvet administrativ praktikant. EU er stort og komplekst, men jeg ser frem til at dykke ned i det og sikre, at midtjyske aktører får mest muligt ud af samarbejdet

Jeg ser frem til, at mit praktikophold kan samle teori og praksis til en større faglig viden om erhvervs- og uddannelsesområdet samt give mig nogle praktiske kompetencer.

Yderligere håber jeg, at praktikken kan skabe et bredere netværk i forbindelse med fremtidige jobmuligheder i udlandet.