Praktikant ved CDEU

Hvem er i praktik nu?

Jonatan B. Balladone

Mit navn er Jonatan, jeg er fyldt 24 år, og er i gang med den sidste del af min kandidatuddannelse på Aarhus Universitet i Europastudier. Fagligt har jeg derfor beskæftiget mig med det europæiske samarbejde og EU en del, men har endnu ikke haft muligheden for at prøve kræfter med det … indtil nu! Det som jeg derfor glæder mig til i den grad, er at få et indblik i det praktiske arbejde der foregår hver dag og få et indblik i hvordan samarbejdet i EU udmøntes ned på et regionalt niveau. Udover alle de nye og fantastiske indtryk som smeltediglen Bruxelles har at byde på, så kan der umuligt være et bedre sted at møde nye mennesker og få oplevelser for livet. Læs mere

På forskningsområdet, som jeg skal dykke ned i, er der utroligt mange spændende muligheder i det europæiske samarbejde. Der er mange udfordringer som Europa deler og hvor forskning i nye muligheder kan komme mange europæere til gavn – naturligvis også midtjyderne. Og nu hvor jeg selv bryster mig af at være midtjyde – mere specifikt fra Aarhus – er det kun en mere spændende mulighed for at få indblik i det europæiske samarbejde, der til tider kan virke stort og kompliceret. Jeg glæder mig derfor til bytte de teoretiske bøger ud med det praktiske arbejde på CDEU!

 

Mathilde Bach Daasbjerg

Jeg hedder Mathilde Bach Daasbjerg, og jeg er 25 år gammel. Til dagligt bor jeg i Aalborg, hvor jeg læser en kandidat i Politik & Administration på AAU. I dette efterår er jeg blevet praktikant hos Central Denmark EU Office (CDEU), hvor jeg skal beskæftige mig med sundhedsområdet. Læs mere

Gennem min uddannelse har jeg opbygget en interesse for offentlig forvaltning og EU’s indvirkning herpå. I forbindelse med mine projektarbejder på AAU har jeg desuden beskæftiget mig med sundhedsområdet, som jeg finder særligt interessant.

Derfor håber jeg, at jeg gennem mit praktikophold kan opbygge faglig viden såvel som praktiske kompetencer indenfor sundhedsområdet og EU-samarbejdet. Jeg håber også, at jeg gennem mit praktikophold kan skabe et bredere netværk i forbindelse med fremtidige karrieremuligheder indenfor EU.

Emma Meyer

Jeg hedder Emma og er 24 år gammel. Til daglig bor jeg i Aarhus og læser Statskundskab på Aarhus Universitet. I dette efterårssemester skal jeg i praktik ved CDEU, hvor jeg skal arbejde med uddannelse og kultur. Læs mere

Gennem mit studie har jeg opbygget en interesse for EU, hvor jeg har haft mulighed for at få et indgående kendskab til det europæiske samarbejde. I den forbindelse har jeg fået et indblik i hvor kompliceret EU-systemet er, men også hvor mange muligheder det rummer. Jeg glæder mig derfor til at være bindeled mellem EU og midtjyske aktører, sådan EU’s potentiale kan udfoldes til fulde på kultur- og uddannelsesområdet.

Endvidere glæder jeg mig til at få et mere praktisk blik på EU-samarbejdet samt sætte mine faglige kompetencer i relation til dette. Sluttelig håber jeg, at praktikopholdet ved CDEU vil bidrage til nye ideer til fremtidige karrieremuligheder inden for EU.