Praktikant ved CDEU

Hvem er i praktik nu?

Ida Grarup Nielsen

Jeg hedder Ida Grarup Nielsen og er 24 år gammel. Til dagligt bor jeg i Aarhus, hvor jeg læser en professionsbachelor i Offentlig Administration på VIA University College. I dette forår er jeg i praktik hos CDEU, hvor jeg primært skal arbejde med projekter inden for uddannelse og VIA University College. Læs mere

Min interesse for EU kom først og fremmest gennem mit studie, hvor jeg har haft stor mulighed for at undersøge og dykke ned i, hvordan EU påvirker den offentlige forvaltning. Uddannelsesdelen fangede særligt min interesse, da jeg tidligere har været studentermedhjælper på både Aarhus Universitet og hos VIA University College.

Jeg håber, at mit praktikophold hos CDEU vil udvide mine kompetencer indenfor EU og uddannelse, og at jeg vil få mulighed for at kombinere mit studie med kontorets konkrete arbejdsopgaver og projekter. Derved håber jeg, at mit praktikophold kan hjælpe mig til at skabe den faglige profil, som jeg er ved at opbygge.

Signe Forsberg Zederkof

Jeg hedder Signe Forsberg Zederkof, og jeg er 24 år gammel. Til daglig bor jeg i København, hvor jeg læser en kandidat i Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. I dette forårssemester skal jeg være praktikant hos Central Denmark EU Office, hvor jeg skal beskæftige mig med sundheds- samt forskningsområdet. Læs mere

Gennem det seneste år har jeg opbygget en særlig interesse for det europæiske samarbejde inden for sundhedsområdet – trods det faktum, at man som folkesundhedsvidenskabsstuderende ikke i særlig høj grad berører dette emne på studiet.

Jeg ser derfor praktikopholdet hos CDEU, som en unik mulighed for at opnå en dybere og mere praksisorienteret indsigt i, hvordan EU-samarbejdet relateret til sundheds- samt forskningsområdet fungerer, og ikke mindst hvordan samarbejdet konkret kan gavne Region Midtjylland og de midtjyske kommuner.

Jeg håber, at jeg gennem praktikopholdet hos CDEU opnår nye kompetencer såvel som ny viden inden for EU-samarbejdet, som jeg får mulighed for at sætte i spil i arbejdet med kontorets opgaver. Slutteligt håber jeg, at praktikopholdet kan være med til at give mig nye ideer til fremtidige karrieremuligheder inden for EU.

Kasper Hamle

Jeg hedder Kasper Hamle. Jeg er 28 år og bor i Aarhus, hvor jeg er i gang med at færdiggøre min kandidat i statskundskab. Jeg er i praktik ved CDEU det første halve år af 2021, hvor mit fokusområde vil være grøn omstilling. Læs mere

Jeg valgte at tage i praktik hos CDEU, fordi jeg interesserer mig meget for det europæiske samarbejde, særligt på det grønne område, og CDEU er en god mulighed for at stifte bekendtskab hermed og være inddraget – lige fra udspil fra Europa-Kommissionen til realisering på lokalt niveau.

Med et afleveret speciale inden for EU-området og som tidligere praktikant ved den danske ambassade i Bukarest har jeg før stiftet bekendtskab med dele af det europæiske samarbejde. Mit ophold hos CDEU giver mig en mulighed for at fordybe min forståelse af samarbejdet på særligt det grønne område, som jeg kan tage med i mine senere karrieremæssige overvejelser.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Ida Grarup Nielsen
Praktikant
Uddannelse
Signe Forsberg Zederkof
Praktikant
Sundhed og forskning
Kasper Hamle
Praktikant
Grøn omstilling