Praktikant ved CDEU

Hvilke opgaver og kompetencer får jeg?

Som praktikant ved CDEU kommer du til at stå over for en række alsidige og udfordrende opgaver. Vores kontor er et sted med højt til loftet og er fyldt med kompetente medarbejdere, som ser praktikanterne som en vigtig ressource, vi både skal bruge aktivt og udvikle.

Det er derfor også et kontor, hvor vi er lydhøre, når man som praktikant ser muligheder for forbedring, har en god idé, eller generelt bare ønsker at fordybe sig i kontorets opgaver. Hos os bliver du taget seriøst og får lov til at sætte dit aftryk.

Der er således rig mulighed for faglig sparring og rådgivning, ligesom de faglige opgaver står i kø, hvis du som praktikant har lyst og mod på udfordringer.

Listet herunder er nogle af de opgaver, som du kan regne med at komme til at arbejde med som praktikant ved CDEU i Bruxelles:

 

Opgaver

 • Bidrage til vores nyhedsbrev EU-fokus, der bringer om succeshistorier fra vores arbejde og blandt meget andet også fortæller om EU-forhold, støtteordninger og arrangementer;
 • Redigering og opdatering af kontorets hjemmeside;
 • Oplæg for besøgsgrupper og andre interesserede, der gerne vil vide mere om CDEU og livet som praktikant i Bruxelles;
 • Vejledning og opfølgning vedrørende EU-projekter og ansøgninger;
 • Udarbejdelse af notater og rapporter om diverse EU-emner;
 • Repræsentation af CDEU via deltagelse i en række konferencer, workshops og briefinger om relevante emner for kontoret;
 • Formidling af kontakter til relevante personer i EU’s institutioner, Danmarks Faste Repræsentation og andre regionskontorer og i øvrigt identificering af mulige projektpartnere;
 • Praktiske og administrative opgaver, herunder praktisk hjælp i forbindelse med besøgsgrupper.

Kompetencer

 • At sætte den opnåede viden ind i en større kontekst på tværs af fagområder
 • Evnen til både at forstå og videreformidle teknisk kompliceret materiale til vores samarbejdspartnere
 • Indsigt i det arbejde, der sker fra dansk og regional side i EU, og ikke mindst vigtigheden af EU og EU-samarbejde helt ned på konkrete, lokale projekter.
 • Opnå viden om ledelse og koordinering af EU-projekter samt fundraising til disse
 • Indsigt i de politiske prioriteter, processer og arbejdsgange, der ligger bag EU-programmerne
 • Netværk – Bruxelles tilbyder massevis af muligheder for at oparbejde et stærkt, internationalt netværk, som du også kan få glæde af efter endt praktikophold
 • Indgående indsigt i arbejdet som EU-konsulent.